Sociala faktorer i sig är inte orsaker till brott

Jag vill kommentera några missuppfattningar i Vänsterpartiets svar (den 18 mars) på Sten Levanders inlägg i TA (den 11 mars).
Publicerad 22 mars 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att gå ut skolan med dåliga betyg kan snarare vara ett tecken på att man är på ”fel väg”, till exempel in i kriminalitet, än en orsak till brottslighet, skriver Marie Torstensson Levander.
Att gå ut skolan med dåliga betyg kan snarare vara ett tecken på att man är på ”fel väg”, till exempel in i kriminalitet, än en orsak till brottslighet, skriver Marie Torstensson Levander.Foto: Jessica Gow/TT

För det första, sociala faktorer i sig är inte orsaker till brott. Vi vet från de senaste 100 årens forskning att sådana faktorer endast ökar risken för brottslighet marginellt.

För det andra, inte heller dåliga skolresultat är en orsak till brottslighet. Att gå ut skolan med dåliga betyg kan snarare vara ett tecken på att man är på ”fel väg”, till exempel in i kriminalitet. Därmed inte sagt att skolan inte har en viktig roll att fylla i det brottsförebyggande arbetet.

”För det första, sociala faktorer i sig är inte orsaker till brott.”
Marie Torstensson Levander, senior professor institutionen för kriminologi Malmö universitet

För det tredje, i forskarsamhället (Sverige och internationellt) finns en stark samsyn om de centrala faktorer som samspelar för att en ung person ska välja kriminalitet: bristande regelefterlevnad (svag moral), svårt att stå emot frestelser och provokationer (svag självkontroll) och att tillbringa en stor del av sin vardag i kriminogena miljöer.

Slutligen. Att ge människor goda livschanser, bra skola och fritid är givetvis centrala uppgifter för samhället. Att förebygga brott är en annan uppgift och den ska utgå från det vi vet om brottslighetens orsaker.

Marie Torstensson Levander, senior professor institutionen för kriminologi Malmö universitet