Annons

Smarta regler leder till smart infrastruktur

Det är välkommet att infrastrukturfrågorna är högt upp på dagordningen i både Skåne, på riksnivå och även på EU-nivå. Frågan om hamnen i Trelleborg är en fråga som både påverkar hela regionen men faktiskt hela handeln i EU där Trelleborg ingår i en av de viktigaste transportkorridorerna. Redan nu är Trelleborg den femte största hamnen i EU i den så kallade roro-kategorin.
Publicerad 14 februari 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Frågan om hamnen i Trelleborg är en fråga som både påverkar hela regionen men faktiskt hela handeln i EU där Trelleborg ingår i en av de viktigaste transportkorridorerna, skriver tre sverigedemokrater.
Frågan om hamnen i Trelleborg är en fråga som både påverkar hela regionen men faktiskt hela handeln i EU där Trelleborg ingår i en av de viktigaste transportkorridorerna, skriver tre sverigedemokrater.Foto: Tomas Nyberg

Trelleborgs kommun vill dock som bekant växla upp detta och genomföra alla delar i Vision Kuststad, östra ringvägen och öka möjligheterna till internationell fartygstrafik ytterligare, detta trots att Trafikverket hittills inte verkar vara intresserad av att hjälpa till.

Det är välkänt att den svenska regeringen satsar för lite på infrastruktur och när det finns möjlighet att söka pengar från EU görs inte det heller. Frågan är vad den svenska regeringen egentligen vill med EU-samarbetet eftersom man säger ja till stora fonder på EU-nivå och sedan inte får loss pengar till våra kommuner och regioner. Sverigedemokraterna har röstat nej till de fonder som finns på EU-nivå men att de inte används nu när de ändå finns är uppseendeväckande. Det är bättre att pengarna går till Sverige i stället för till broprojekt i Kroatien som byggs av kinesiska byggfirmor som det finns exempel på. Sök dessa EU-pengar!

Annons

Trelleborgs kommun försöker i detta osäkra politiska läge vara ett föredöme både vad det gäller finansieringslösning trots ingen statlig hjälp till ett smart infrastrukturprojekt. Allting behöver dock inte handla om pengar, en samsyn med framtagande av smarta regler kan växla upp sjöfarten som avlastar miljön utan att det behöver skada näringslivet alls. Ett exempel på detta är att förändrade mobilitetsregler i EU som vi som parti hjälpte till att driva fram redan börjat öka den så kallade intermodala trafiken, där vi ser att lasten fraktas längre sjövägen och bara den sista sträckan sköts av en lokal speditör på väg, en lösning både ekonomin i Sverige och miljön gagnas av.

Farledsavgifterna kan sänkas och reformeras. I dagsläget kan inte rederierna få någon ekonomi i att göra flera stopp längs med kusten utan åker egentligen bara en sträcka utan stopp. I dag räknas avgifterna på hur stort fartyget är inte hur stor lasten är. Historiskt har ju viktig industri legat längs med kusterna av uppenbara skäl men ändå används därför andra transportsätt än med sjöfart.

”Trelleborgs kommun försöker i detta osäkra politiska läge vara ett föredöme både vad det gäller finansieringslösning trots ingen statlig hjälp till ett smart infrastrukturprojekt.”
Helmuth Petersen, Peter Lundgren och Jimmy Ståhl (SD)

Riksdagen bör även agera för att få regeringen att verka för att de hårda miljöregler som kommer ifrån EU och som tillämpas i Östersjön börjar gälla i hela EU. Därmed skulle trafiken öka mer och handeln skulle öka.

Trelleborgsmodellen med samarbete baserat på pragmatism och medborgarnas bästa kan exporteras till även regioner, Sverige i stort och även på EU-nivå. Lösningar här och nu finns, de som vi presenterar här är bara första steg till att utveckla regionen till att bli en viktig del av en av Europas viktigaste transportkorridorer.

De här åtgärderna skulle inte kosta mycket pengar utan hjälpa till att utveckla den skånska regionen samtidigt som det svenska näringslivet i stort stärks. Med detta hoppas vi att Trelleborg ska vara ett föredöme för resten av Sverige.

Helmuth Petersen (SD), oppositionsråd

Peter Lundgren (SD), Europaparlamentariker och ledamot i Europaparlamentets transportutskott

Jimmy Ståhl (SD), riksdagsledamot och ledamot i Riksdagens trafikutskott

Annons
Annons
Annons
Annons