Annons

Slutför utredningen om tonnageskatt

Moderaterna ser allvarligt på att svenska fartyg flaggas ut till andra länder. Därför krävs beslut som leder till bättre konkurrensvillkor för svensk sjöfart och ökad inflaggning. Det skriver två moderata riksdagsledamöter.
Debatt • Publicerad 4 april 2011
”I debatten kring tonnage­skatt ska vi inte glömma att det även finns andra medel för att stärka den svenska sjöfartsnäringen.”
”I debatten kring tonnage­skatt ska vi inte glömma att det även finns andra medel för att stärka den svenska sjöfartsnäringen.”Foto: 

Det är viktigt att ha en helhetsbild kring export, logistisk, transport, handel och jobb som är kopplat till alla trafikslag och hur de kan dra nytta av varandra. Sjöfarten är en viktig del av detta och Moderaterna ser allvarligt på att svenska fartyg flaggas ut till andra länder. För att värna om den svenska sjöfarten krävs det långsiktiga politiska beslut som leder till bättre konkurrensvillkor för svensk sjöfart och ökad inflaggning.

Vid en beredning av lagstiftningen förstår vi givetvis att regeringen måste se över en rad utestående frågor, bland annat vad gäller hur det nuvarande sjöfartsstödet påverkas av en tonnageskatt.

Annons

Svensk rederinäring har ett omfattande sjöfartsstöd som innebär att branschen får tillbaka både inkomstskatt och socialavgifter trots att de ombordanställda tjänar in pension och andra sociala förmåner i Sverige.

Avskrivningsreglerna har gjort att branschen byggt upp stora dolda skatteskulder genom överavskrivningar på fartyg. Det är mycket viktigt att ta ställning till om eller hur dessa överavskrivningar ska kunna återföras till beskattning vid en övergång till tonnage­skatt. Den samlade effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för sjöfarten får inte leda till att andra branscher missgynnas. 

Skatteutskottet anser, som vid tidigare bedömningar, att frågan om tonnageskatt är viktig för rederi­näringens utveckling i Sverige. Vårt land utmärker sig gentemot andra sjöfartsnationer inom EU genom att sjöfartsnäringen inte ges möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstbeskattning. Man måste dock ha klarhet i om andra regler också måste ändras om man inför en tonnageskatt, och vad det skulle få för konsekvenser för sjöfarten.

I debatten kring tonnage­skatt ska vi inte glömma att det även finns andra medel för att stärka den svenska sjöfartsnäringen. Det krävs att vi har ett långsiktigt perspektiv och att vi är beredda på flexibla lösningar. Trots finanskrisen genomförde vi en del åtgärder för att underlätta för sjöfartsnäringen. Vi genomförde regelförenklingar, beslutade om skattelättnader för landansluten el till fartyg och ökade forsknings­anslagen till miljö som i högsta grad påverkar sjöfarten.

Nu är finanskrisen över och den svenska ekonomin är starkare än på länge. Vi har höga ambitioner och ska fortsätta arbetet för att stärka den svenska sjöfartsnäringen. Vi anser det angeläget att den fortsatta beredningen av frågan om tonnageskatt kan slutföras skyndsamt.

Ulf Berg (M)

riksdagsledamot i skatteutskottet

Malin Löfsjögård (M)

riksdagsledamot i trafikutskottet

Mattias Karlsson
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons