Debatt

Släpp prestigen och våga tänk nytt kring ringvägen och infarten

Kommunistiska Partiet Trelleborg ,
Tidsperspektivet måste ges en mindre roll då en ringväg och hamnutbyggnad ska fungera och vara positiv för staden i minst 100 år, skriver Kommunistiska Partiet Trelleborg genom Dennis Andersson.
Tidsperspektivet måste ges en mindre roll då en ringväg och hamnutbyggnad ska fungera och vara positiv för staden i minst 100 år, skriver Kommunistiska Partiet Trelleborg genom Dennis Andersson.

Efter att vi diskuterat frågan om infarten till hamnen på vårt medlemsmöte, tisdagen den 19 januari, anser vi fortfarande att en västlig infart fortfarande att föredra. För att om den grävs ner är visionär, utvecklingsbar, minskar och möjliggör rening av utsläppen. Den möjliggör också den hamnstad som majoriteten i kommunfullmäktige så gärna vill ha.

Vi ställer oss positiva till en hamnstad, det saknar Trelleborg. Att hamn och havet öppnas upp för oss trelleborgare så vi kan vara och verka där. Vi vänder oss mot lyxlägenheter och stängda grindar. Men öppna och publika lokaler och områden som många i Trelleborg kan använda på olika sätt tillsammans med blandat boende är bra. Kan bli riktigt bra.

Våra huvudargument mot östlig infart är att det skapar en barriär mot landsbygden. Vi tycker att översiktsplanen fokus och tal om barriär för hamnstad med västlig infart med samma argument blir en barriär mot landsbygden med en östlig infart. Trelleborg är för oss minst lika mycket, om inte mer en kommun med vackert landskap som vi vill att alla också skall få ta del av.

Utredningens argument om tid, kostnader och anpassning till hamnutbyggnaden ger inte så entydiga svar som den själv vill framhäva. Tidsmässigt vet ingen vad länsstyrelsen och Vägverket säger efter utredning om östlig infart. Tidigare svar har varit negativa för östlig infart. Sedan måste tidsperspektivet ges en mindre roll då en ringväg och hamnutbyggnad ska fungera och vara positiv för staden i minst 100 år. Ett viktigt beslut för staden skall inte skyndas fram. Tyvärr gjorde hamnutbyggnaden det och det är löjeväckande att hamnutredningen tar det som argument att utbyggnaden är gjorde för en östlig infart. Då har det inte varit en förutsättningslös utredning, eftersom hamnutbyggnaden redan ger vi handen att det skall vara en östlig infart.

Det står ingen ko på isen som vi ser det, med befintlig infart ökar volymerna enligt ett debattinlägg i Trelleborgs Allehanda. Släpp prestigen och våga tänk nytt. Vi anser också att staten måste ta tillbaka ansvaret och planeringen över Sveriges hamnar. Det kan inte vara ett kommunalt ansvar att tävla om kontrakt och bygga ut varje hamn i Sverige, det tjänar ingen på. Låt oss göra en fin och miljövänlig infart till Trelleborgs hamn som gör oss stolta för många år framåt.