Annons

Skydda vår jordbruksmark

Omgivningarna runt Trelleborg är begåvad med jordbruksmark av den högsta klassen 10.
Publicerad 19 september 2020
I Sverige är det endast i sydvästra Skåne det finns så högproduktivt jordbruk, skriver Christian Ottergren (SÖS).
I Sverige är det endast i sydvästra Skåne det finns så högproduktivt jordbruk, skriver Christian Ottergren (SÖS).Foto: ADAM IHSE / TT

I Sverige är det endast i sydvästra Skåne det finns så högproduktivt jordbruk. Det gör att kommunen har ett stort ansvar för landets framtida livsmedelsförsörjning och vi bör alla därför sträva efter att värna om den goda jorden. Men för varje år byggs det alltmer på just denna bördiga mark här i Trelleborg. Allt samtidigt som Sveriges riksdag antagit en strategi för att säkra och helst öka den svenska matproduktionen.

Därför är det glädjande att Jönköping blev en av landets första kommuner som sätter stopp för i princip all nybyggnation på jordbruksmark. Trelleborg har än större anledning att följa detta exempel.

Annons

För att kunna värna om den kvalitativa jordbruksmarken krävs ett tydligt styrdokument kring markanvändning i Trelleborg. Den rådande lagstiftningen räcker inte, oavsett vad de styrande i Stockholm tycker. I miljöbalken står det nämligen att högkvalitativ jordbruksmark får bebyggas om det finns väsentliga samhällsintressen för det och det saknas annan mark. Lite motsägelsefull när strategin i Sveriges är att jordbruksmarken måste värderas högre. Till och med högre än ”riksintressen”.

Söderslättspartiet föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att det snabbt tas fram förslag på styrdokument kring en restriktivare markanvändning av jordbruksmark i kommunen.

Söderslättspartiet anser att ett fängelse kan byggas inom Trelleborgs kommun men kommer att klart motsätta sig att detta byggs på Sveriges bästa åkermark. Vilket skulle bli fallet om den föreslagna placeringen norr om tomatodlingen blir verklighet.

Christian Ottergren

ledamot i kommunfullmäktige för Söderslättspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons