Debatt

Skoldagen börjar på skolbussen

Debatt Artikeln publicerades
Liberalerna i Trelleborg vill inte se en privatisering av skolbussverksamheten.
Foto: Claes Nyberg
Liberalerna i Trelleborg vill inte se en privatisering av skolbussverksamheten.

Nu är det dags igen! Skolbussverksamheten ska utredas. Igen!

Frågan har utretts 2003, 2011 och 2018. Kanske kan man spara nån krona? Det är inte så säkert. Förra gången frågan var uppe i en skolnämnd var 2012. Då visade det sig att det skulle bli dyrare att lägga ut på entreprenad. Då motsatte sig Liberalerna en privatisering så det blev ingen majoritet för det. Inte av kostnadsskäl utan av skäl som redovisas nedan. Nästa gång frågan utreddes skulle man spara 1,4 miljoner. Men – den utredningen lades till handlingarna.

För de skolbarn, som åker skolbuss till skolan, startar skoldagen med mötet med busschauffören. Chauffören är föräldrarnas förlängda arm till skolan. Då känns det tryggt och bekant med samma chaufför varje dag. Chauffören känner barnen och barnens föräldrar till namn, adress och telefonnummer. Föraren vet var alla barn bor. Inget barn släpps av någon annanstans än vad som överenskommits med föräldrarna. Chaufförerna ser till att varje barn kommer på rätt buss. Busschauffören är inte bara en transportör utan också en vuxenresurs. Med andra ord: De bryr sig, tar ansvar och agerar extraföräldrar. De levererar mjukvaran. Kommer ett privat bolag att bry sig på samma sätt?

Utöver att köra barnen till skolan bidrar chaufförerna i det tysta med annat som inte ”syns”. Här kommer några axplock:

Alla kan varandras turer. Ovärderligt vid kollegers frånvaro.

Alla har lokalkännedom.

De assisterar personal, bussvärdar på skolan samt vaktmästare.

De rycker in som vaktmästare på skolorna till exempel under lov.

De bemannar Bokbussen.

Utöver ordinarie skolskjuts kör de också ett stort antal transporter till exempelvis utflykter, simundervisning och skridskoåkning samt andra förvaltningars och nämnders transporter som till exempel politiker på studiebesök

De knyter skridskor och hjälper barnen i ishallen.

De bryr sig och tolererar inte mobbing eller kränkningar i bussen.

Var finns prislappen på dessa mjuka värden? Ingår de i upphandlingsunderlaget? Eller håller man sig till hårdvaran antalet mil? Vet anbudsgivaren att i cirka 9 000 mil/år ingår ensliga grusvägar, vilka tidvis kan vara svårframkomliga beroende på årstid? Det är inte precis stadstrafik vi talar om. Det är glesbygdsvägar. Prislappen kan lätt bli fel här och efterfaktureras på skattebetalarnas bekostnad.

Föräldrar med ”bussbarn” känner till detta. Att efter varje regimskifte utreda verksamheten skapar oro och otrygghet hos barn och föräldrar. När ska de och chaufförerna få arbetsro? Liberalerna har valt att lyssna på föräldrar, barn och skolbusschaufförer. Vi sätter barnens trygghet i centrum. Därför har vi bestämt oss för att skolbussarna ska behållas i kommunal regi.

Ylva Ekstrand (L)

ledamot i bildningsnämnden

Henrik Silfverstolpe (L)

ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Inger Persson (L)

ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen