Annons

Skolan kan inte ensam förebygga gängkriminalitet men är en viktig skyddsfaktor

Sten Levander (den 11 mars) är upprörd över våra förslag att stärka skolan, fritidsgårdarna och barn- och ungdomspsykiatrin för att förebygga brott och menar att förslagen är helt ovetenskapliga.
Publicerad 13 mars 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skolan kan inte ensam förebygga gängkriminalitet, men om elever upplever skolan som meningsfull och går ut med godkända betyg är det en viktig skyddsfaktor visar en avhandling som Kersti Engström, Mats Sjölin, Hanna Söderblom, Vänsterpartiet Trelleborg refererar till.
Skolan kan inte ensam förebygga gängkriminalitet, men om elever upplever skolan som meningsfull och går ut med godkända betyg är det en viktig skyddsfaktor visar en avhandling som Kersti Engström, Mats Sjölin, Hanna Söderblom, Vänsterpartiet Trelleborg refererar till.Foto: JESSICA GOW / TT

Omvänt kan vi i en intervju i TA (den 19 februari) samtidigt läsa att kriminologen Marie Torstensson Levander föreslår att resurserna till BUP bör stärkas som en förebyggande åtgärd.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skriver på sin hemsida att: ”socioekonomisk bakgrund [är] viktig att beakta vid preventiva strategier. Det saknas i dag någon samsyn i forskningen kring vilka specifika faktorer som samspelar för att öka risken för brottslighet bland personer med en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Samtidigt menar flera forskare att indikatorer på bristande socioekonomiska resurser hos familjen under uppväxten, tillsammans med etablerade riskfaktorer för brott, bör beaktas vid utformande av preventiva strategier.”

Annons

Att stärka fritidsgårdarna och ge dem i uppdrag att ge möjligheter till en meningsfull fritid kan argumenteras för med hjälp av de resultat som setts i Danmark där socialarbetare med hjälp av en social mötesplats har lyckats vända utvecklingen och minska rekryteringen till gängen. Detta projekt har följts och dokumenterats av forskningsstudien Brobygning og Fællesskabende Praksis.

”I Trelleborg är skolan underfinansierad och har dålig likvärdighet, samt stora problem med arbetsmiljön. Det vill vi ändra på.”
Kersti Engström, Mats Sjölin, Hanna Söderblom, Vänsterpartiet Trelleborg

När det gäller skolan behöver den stärkta resurser för alla barn. Skolan kan inte ensam förebygga gängkriminalitet, men om elever upplever skolan som meningsfull och går ut med godkända betyg är det en viktig skyddsfaktor enligt avhandlingen Juvenile Crime in Context. I Trelleborg är skolan underfinansierad och har dålig likvärdighet, samt stora problem med arbetsmiljön. Det vill vi ändra på.

Sten Levander efterlyser många perspektiv. Vi erbjuder här en del av mångfalden men noterar att Levander inte någonstans redovisar vad de kloka förebyggande åtgärder han talar om innebär. Han nöjer sig med att föreslå att vi ska ”låsa in brottslingar mycket mer och mycket tidigare än nu.” Det är enligt Levander ”vetenskap, beprövad erfarenhet och sunt förnuft.” Vi håller inte med.

Kersti Engström, Mats Sjölin, Hanna Söderblom, Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons