Skärpta straff är viktigt för att öka kostnaden för att begå brott

Bostadsinbrott är ett av de brott som flest oroar sig för. Kränkningen det innebär att någon brutit sig in i det egna hemmet och rotat runt bland ägodelar måste tas på större allvar.
Publicerad 31 mars 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Många som utsatts för inbrott påverkas under lång tid, konstaterar skribenterna.
Många som utsatts för inbrott påverkas under lång tid, konstaterar skribenterna.Foto: Anders Wiklund/TT

Många som utsatts för inbrott påverkas under lång tid. De upplever rädsla, otrygghet och en känsla av att inte vara trygga i sitt eget hem. En del tvingas rent av flytta. Mitt hem är min borg, stämmer inte längre.

Att dubbla minimistraffet är därför en viktig markering. Straffet ska helt enkelt stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren. Den nya lagen gäller sedan 1 mars i år. Det kommer medföra att fler döms till fängelse och därmed fler medlemmar i kringresande stöldligor som kan utvisas efter avtjänat straff.

”Att den här regeringen dröjer med att genomföra vad som krävs, och det riksdagen beslutat, märks inte minst i frågan om bostadsinbrott.”
Andreas Carlson och Mikael Rinholt (KD)

Att den här regeringen dröjer med att genomföra vad som krävs, och det riksdagen beslutat, märks inte minst i frågan om bostadsinbrott.

KD har drivit skärpta straff för bostadsinbrott länge. Och vid fyra tillfällen har vi samlat en majoritet i riksdagen och beslutat att minimistraffet ska skärpas från sex månader till ett år. Tyvärr har den rödgröna regeringen vaknat upp allt för sent. Först nu har den levererat på riksdagens krav.

Skärpta straff är viktigt för att öka kostnaden för att begå brott. Men för att minska inbrotten och att fler brott ska klaras upp behövs fler åtgärder. Det krävs en kraftfull förstärkning på svensk polis. KD:s krav på 10 000 fler poliser och satsningar på att öka lönen för poliser i kärnverksamheten gör det möjligt.

Ett annat viktigt sätt för att öka tryggheten och förebygga inbrott är ett starkt civilsamhälle. Ett samhälle där man bryr sig om varandra, tar ett gemensamt ansvar och hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet minskar brottsligheten och ökar tryggheten.

Att straffskärpningen nu kommit på plats är välkommet. Men vi fortsätter driva på för att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för inbrott i sitt hem.

Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot och vice ordförande justitieutskottet

Mikael Rinholt (KD), ordförande Kristdemokraterna i Trelleborg