Debatt

Skär inte i verksamheten utan skär i toppen

Dennis Andersson ,
Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet, pekar på orättvisor som han ser bland kommunanställda.
Foto:JONAS EKSTRÖMER / TT
Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet, pekar på orättvisor som han ser bland kommunanställda.

De flesta arbetare, kvinnor och män, ser att Sverige och stora delen av världen är orättvis. Ser att kapitalismen är orättvis. I Sverige betalar numera de rika procentuellt mindre skatt än de som arbetar. Inte nog med det, för mest skatt betalar den som är sjuk, arbetslös eller pensionär. Att sparka neråt, på de svaga, lärde Alliansregeringen oss under sina år vid makten. Och tyvärr för vår nuvarande S-ledda regering samma politik.

Genom att skrämma oss med att det finns de som har det sämre går vi alla runt i våra små ekorrhjul och ser ner på varandra i stället för att se på varandra och våra likheter. Detta tjänar ingen arbetare på, ingen kvinna, ingen man.

Mest förlorar kvinnorna på att inte se och tala med varandra om sin situation gällande lön, arbetsförhållande, pension och det obetalda hemarbetet. Därför var det en befrielse att läsa den välskrivna insändaren om hur kommunanställda yrkesgrupper behandlas olika, (den 31 oktober) undertecknad av Stina.

Orättvisor måste ändras och varför dröjer den styrande kvartetten i Trelleborg med en så enkel fråga? Till frågan om arbetskläder skulle vi i Kommunistiska Partiet lägga ytterliga ett par vikta frågor för arbetarkvinnorna. Om kommunen inte känner arbetssituationen för sina anställda, är i alla fall de höga sjuktalen inom socialförvaltningen kända. Långtidsfrånvaron har ökat med nästan 40 procent och borde vara en kraftig alarmklocka för att det inte står rätt till.

Det går inte att spara sig ur detta. Problemet stavas nerdragningarna och försämringar. Satsa på det anställda i stället! Förbjud delade turer i kommunen. Ge alla som vill rätt till sammanhållen heltid. Förbjud användning av bemanningsföretag i kommunen. Satsa varenda krona på de egna anställda. Detta är enda medicinen som fungerar.

Ni behöver inte anställa några konsulter för att räkna på det, ni byter utgifter (sjukskrivningar) mot inkomster (kommunalskatt). Egentligen borde det inte handla om pengar utan om att alla som arbetar har rätt till ett bra och rättvist arbetsliv. Kommunala skattepengar skall användas för att höja tryggheten på jobben, inte tvärt om. Kommunen skall gå före.

Vidare kan jag lova att de kommunanställda är evigt trötta på att spara. Sluta skär i verksamheten utan skär i toppen. Det är den administrativa personalen som sväller medan personalen på golvet svälter. Kronan på den styrande kvartettens orättvisa personalpolitik var de senaste meningslösa chefstillsättningarna som bara kan beskrivas som svågerpolitik och ryggdunkande.

För att Trelleborg ska gå framåt måste kommunen satsa på personalen på golvet. Ta efter Svartedalens äldreboende, och inför sex timmars arbetsdag. Förra veckan meddelade Malmö kommun att de tänker testa det. Det skulle lyfta och radikalt förbättra både för de arbetande, mesta dels kvinnor, och patienterna åldringsvården eller barnen på förskolan.

Lika så vill vi att kommunen tar tag i undertecknades förslag om att kollektivavtal skall gälla vid kommunal upphandling. När priserna pressas, pressas arbetaren längst ner mest. Det är skrämmande att detta medborgarförslag lades i malpåse.

Stina jobbar kvar med sina kläder, men inte bara det. Stina jobbar kvar med sin kropp och den slits. Både fysiskt och mentalt. Frågorna kanske inte är heta i kommunfullmäktige och dess partier men i fikarummen och ute bland stugorna är det dessa frågor som diskuteras.

Nej tack till delade turer, sjukskrivningar, besparingar (som egentligen kostar mer) och orättvisor.

Ja tack till lika arbetsförhållande mellan könen, sammanhållen heltid och sex timmars arbetsdag.