Annons

Skånsk livskraft- bättre vård för skåningarna

Debatt • Publicerad 19 maj 2004

Skånsk livskraft - vård och hälsa är det utvecklingsprogram som skall ge skåningarna en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård. Programmet innebär många och genomgripande förändringar och har därför väckt debatt, som förs både bland våra egna medarbetare i vården och hos allmänheten. Det är bra, för detta är frågor som berör många människor. Det skriver Mats Welff, regiondirektör och Bertil Lindström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Vi som nu har ansvar för att, i samverkan med de skånska kommunerna, genomföra dessa förändringar känner stor ödmjukhet inför uppdraget. Målen måste vara tydliga och motiven för förändringarna måste gång på gång lyftas fram och tydliggöras. Det finns många bland våra medarbetare som tvekar inför förändringarna. De känner oro för sin arbetssituation och upplever en risk för att nya politiska majoriteter kan komma att kullkasta den nya strukturen. Det finns därför anledning att betona att det nu finns bred politisk enighet bakom Skånsk livskraft - vård och hälsa. Vi vill också lyfta fram några faktorer som skiljer detta förändringsprojekt från tidigare. Det första är patient/befolkningsperspektivet. Förslaget utgår från befolkningens behov av en tillgänglig och trygg vård i olika situationer. De olika lösningarna för framtiden tar sin utgångspunkt i befolkningens och patienternas krav och behov och inte i ett organisatoriskt perspektiv. Det andra är att Skåne skall ses i ett helhetsperspektiv. En samlad syn på hela den skånska hälso- och sjukvården innebär i hög grad ett nytänkande och ett uppbrott från gamla samarbetsmönster. Det viktigaste i det nya är att närsjukvården skall förstärkas. Begreppet närsjukvård innefattar den allra största delen av hälso- och sjukvården. Allt som vi som människor behöver ofta och återkommande och vill ha nära tillgång till. Inom detta stora område finns betydande förbättringsbehov, bland annat en mer tillgänglig sjukvårdsupplysning, möjlighet att få tider för akuta besök och bättre möjlighet till läkarstöd i hemsjukvården. Samtliga tio sjukhus i Skåne är viktiga delar i denna närsjukvård, i samverkan med primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Inom närsjukvården skall de flesta människors behov av hälso- och sjukvård kunna tillgodoses. I dag kan de flesta sjukhus erbjuda ett brett register av olika verksamheter inom den specialiserade vården. Så kan vi inte ha det långsiktigt. En anledning är att antalet patientfall ibland är så begränsat att verksamheten bygger på kompetensen hos några få personer. En sådan verksamhet är sårbar. För att upprätthålla och utveckla en hög kvalitet i olika vårduppgifter måste man försäkra sig om att tillräckligt ofta kunna arbeta med dessa uppgifter. Den medicinska utvecklingen innebär att vi kan behandla allt fler och allt äldre människor, ibland med användande av komplicerad teknik som kräver stora investeringar. För att klara detta uppdrag måste vi använda dessa investeringar på ett rationellt sätt. Viss verksamhet måste koncentreras till färre enheter. Ordet stordrift har i många sammanhang en negativ klang. Inom sjukvården har det emellertid visat sig att en koncentration av verksamhet många gånger ger fördelar såväl för kvalitet som för produktivitet och tillgänglighet. Vad som nu föreslås är inte oprövade lösningar. Vi har både inhemska och internationella erfarenheter som visar på vilka goda effekter som kan uppnås med koncentration av verksamhet. I Skåne kan vi peka på sjukhusen i Hässleholm och i Landskrona. Båda har utvecklat hög kompetens, hög produktivitet och effektivt resursutnyttjande samtidigt som patienterna har varit mycket nöjda. Vi som har ansvaret att leda förändringsarbetet är bärare av förändringsarbetets grundläggande värderingar. Det är därför viktigt att sprida dessa kunskaper såväl till medarbetare som till skåningar i allmänhet. Förändringsarbetet i Skånsk livskraft - vård och hälsa syftar till en långsiktigt hållbar strategi för att ge skåningarna en bättre hälso- och sjukvård.

Petter Birgersson petter.birgersson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons