Annons

Skåne ska bli Sveriges bästa cykelregion

Att cykla är bra för både hälsan och miljön. Då behöver det finnas bra möjligheter att ta sig fram på cykel. Redan i dag ligger Skåne långt fram med tre cykelleder men dessa ska nu kopplas ihop med andra sträckor så att Skåne får en 50 mil lång välskyltad regional cykelled, Cykelled Skåne.
Publicerad 14 februari 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att cykla är bra för både hälsan och miljön, konstaterar skribenterna.
Att cykla är bra för både hälsan och miljön, konstaterar skribenterna.Foto: Sprisse Nilsson

Cykling är en investering i din hälsa och för ett bättre klimat. Du får bättre kondition, ökar förbränningen och stimulerar dessutom andningen, musklerna och balansen på ett skonsamt och effektivt sätt. Vi vet att en tredjedel av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och många av dessa sker med cykel. Fler och fler cyklar även på vintern. Det är därför viktigt att skapa bra förutsättningar så att cykeltrafiken fortsätter att öka.

Det är inte bara för att underlätta cyklingen till jobbet eller till butiken som det är viktigt med bra cykelleder. Bra och väl fungerande cykelleder är ett bra sätt att locka till lokal semester där du cyklar till utflyktsmål men som också gör det enklare för dem som har cykelsemester att ta sig runt hela Skåne.

Annons

Den nya regionala cykelleden, Cykelleden Skåne, kommer att koppla ihop både nationella och regionala leder helt utan glapp, så att du kan cykla sömlöst på välmarkerade cykelleder. Region Skåne har i samarbete med 17 skånska kommuner tagit fram trevliga och varierande sträckor som slingrar sig på lågtrafikerade eller helt trafikseparerade vägar, ibland på grus och ibland på asfalt.

”Bra och väl fungerande cykelleder är ett bra sätt att locka till lokal semester där du cyklar till utflyktsmål men som också gör det enklare för dem som har cykelsemester att ta sig runt hela Skåne.”
Ola Olsson och Ulrika Axelsson (C)

Det innebär att Skåne kommer kunna erbjuda ett mycket bredare utbud av kvalitetssäkrade och attraktiva cykelleder som erbjuder cyklisten varierande natur och upplevelser i hela Skåne. Genom att satsa på regionala cykelleder kommer Skåne bli en given destination för cykelturism vilket i sin tur gynnar besöksnäringen, folkhälsoperspektivet och miljön i hela Skåne.

Centerpartiet kommer fortsätta att arbeta för fler cykelvägar, ökad säkerhet för cyklister och att cyklismen ska vara en naturlig del av transportsystemet. Genom att få fler cykelleder tar vi också ett ansvar för det skånska förebyggande folkhälsoarbetet. 
Så bygger vi Skåne starkare.

Ola Olsson, (C), ledamot regionala utvecklingsnämnden och ersättare folkhälsoberedningen Region Skåne

Ulrika Axelsson, (C), ledamot kulturnämnden Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons