Annons

Skåne har allt att vinna på att vi visar vägen till en välmående planet

”Det finns en risk att vår planet inte kommer att bli beboelig”. Det skriver två centerpartister i sin debattartikel (den 8 november) om att förstärka Region Skånes hållbarhetsarbete.
Publicerad 24 november 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alok Sharma, ordförande för klimattoppmötet COP26 i Glasgow sammanfattade resultatet av mötet med att ”Målet om max 1,5 graders uppvärmning lever, men pulsen är svag”, skriver de två miljöpartisterna i sitt debattinlägg.
Alok Sharma, ordförande för klimattoppmötet COP26 i Glasgow sammanfattade resultatet av mötet med att ”Målet om max 1,5 graders uppvärmning lever, men pulsen är svag”, skriver de två miljöpartisterna i sitt debattinlägg.Foto: Alberto Pezzali

Utmaningen ligger tydlig framför oss. Ansatsen är klok. Men varför lägger ni inte ribban högre Centerpartiet?

Region Skåne styrs av Alliansen. I regionens nyligen antagna miljöprogram, vilken centerpartisterna hyllar, finns det bra men allt för klena mål. Därför föreslog vi i Miljöpartiet elva förändringar.

Annons

• Vi vill sträva efter klimatneutralt byggande för Region Skåne till år 2030. Över 350 aktörer i Skåne har redan ställt sig bakom det målet genom färdplanen LFM30. Tyvärr nöjer sig Alliansen med att minska klimatpåverkan med 40 procent i stället för 100 procent.

• Vi vill sikta på att minska klimatpåverkan från varor av textil, plast och gummi samt metall med minst 80 procent. Alliansen nöjer sig med 40 procent.

• Vi vill minska klimatutsläppen från lustgas och anestesigaser inom vården med minst 80 procent fram till 2030 jämfört med 2019 års nivåer. Alliansen spänner inte bågen längre än till 50 procent. En nivå som är en så lågt hängande frukt att den kanske redan är uppnådd i år. Detta genom utfasning av de mest skadliga alternativen.

• Vi vill att Region Skåne tar fram, samt börja arbeta efter, en strategi för hur regionen tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhälle kan utveckla kolsänkor i Skåne. Detta för att motverka den globala uppvärmningen. Men det sa Alliansen nej till.

Av Miljöpartiets elva förslag till förbättringar ställde sig Centerpartiet bara bakom de två enklaste förslagen. Räcker det när det finns en risk att vår planet inte kommer att bli beboelig? Klimattoppmötet COP26 i Glasgow är nyligen avslutat. Mötets ordförande, Alok Sharma, sammanfattade resultatet av mötet med att ”Målet om max 1,5 graders uppvärmning lever, men pulsen är svag”.

Sommaren 2018 fick vi en försmak av vad en varmare planet innebär. Förutom skogsbränder och värmeslag så drabbades lantbrukarna i Skåne med skördeförluster på upp till 40 procent enligt en rapport från Jordbruksverket. Sen extremsommaren 2018 har jordens medeltemperatur fortsatt att öka. För att slippa ännu svårare somrar med ännu sämre skördar, större skogsbränder och allvarligare vattenbrist måste vi agera med kraft. Varje decimals grad har stor effekt. Därför är ledarskap så viktigt. När Skåne ställer om till mindre fossil förbrukning och mer innovativa och gröna jobb visar vi vägen.

”När Skåne ställer om till mindre fossil förbrukning och mer innovativa och gröna jobb visar vi vägen.”
Mätta Ivarsson och Angela Everbäck (MP)

Centerpartiet skriver i sin debattartikel att “med tio sjukhus, cirka 36 000 anställda och som huvudman för skånsk kollektivtrafik samt ansvar för regional utveckling har regionen en stor påverkan på miljön men är också en viktig möjliggörare”. Det håller vi i Miljöpartiet med om. Vi delar också både Centerpartiets och forskarnas oro för att planeten kan bli obeboelig om vi inte tar krafttag. Men till skillnad från Centerpartiet vill vi agera snabbare och med mer kraft. Vi vill visa vägen till en välmående planet och tror att Skåne har allt att vinna på det. Om inte vi i det innovativa Skåne kan höja målen och visa vägen i klimatarbetet, vem kan det då?

Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne

Angela Everbäck, ledamot i servicenämnden i Region Skåne (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons