Annons

Skåne behöver privata vårdföretag

Debatt • Publicerad 4 april 2004

Privata vårdgivare måste få möjlighet att konkurrera på lika villkor som den offentliga vården. Sjukvårdsgivarna ska få ersättning efter prestation. Det skriver moderaterna Fredrik Thott, ledamot av regionfullmäktige och i Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt och Patrik Åkesson, ersättare i regionfullmäktige och ledamot i Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt. Regionfullmäktige kommer vid sitt sammanträde i juni att ta ställning till den fortsatta omstruktureringen av den skånska sjukvården inom ramen för Skånsk livskraft. Hittills har de politiska partierna varit eniga om grundprinciperna. Detta har säkert varit en nödvändig förutsättning för projektet och har också kommit att prägla arbetet med sjukvårdsfrågorna på distriktsnivå. Vid det senaste sammanträdet med nämnden för Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt behandlades ett så kallat remissyttrande inför budget 2005. I dokumentet behandlas bland annat viktiga frågor avseende styrning och ledning av sjukvården i Skåne. Där fastställs att incitamentslösningar bör ha en framträdande roll i styrningen som ett medel för att snabbare nå uppsatta mål. Vidare uttalas att i ersättningen för utförd vård bör även ingå någon form av prestationsersättning. För Moderata Samlingspartiet är detta mycket viktiga markeringar och vi är självfallet mycket tillfredsställda med att alla partier kunde ställa sig bakom dessa utgångspunkter. I det fortsatta arbetet med Skånsk livskraft kommer vi att verka för att principerna om incitament för sjukvårdsgivarna skall få en stor vikt och att ersättning skall utgå efter prestation. Dessutom anser vi det viktigt att Skånsk livskraft ger utrymme för olika aktörer av sjukvårdsgivare. Detta är särskilt viktigt inom närsjukvården som skall omfatta cirka 60 procent av sjukvårdsresurserna. Privata vårdgivare - som inte minst är många i Malmöregionen - måste få tillfälle att konkurrera på lika villkor med den offentliga vården. För att skåningen skall kunna lita på att Skånsk livskraft verkligen kommer att bli framgångsrikt för den enskilde patienten menar vi också att Region Skåne först bör bygga upp den nya sjukvårdsstrukturen innan den gamla upphör. Vår förhoppning är alltså att den politiska enigheten i regionfullmäktige även kommer att omfatta prestationsbaserade styrsystem, incitamentslösningar, driftsformer och genomförandet av Skånsk livskraft. För Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikts del kan det rent konkret till exempel innebära ett öppet synsätt när det gäller privata vårdgivare. Vad som i det sammanhanget inger farhågor är att det vid distriktsnämndens behandling av ovannämnda remissyttrande framgick att vänstermajoriteten ansåg att distriktsnämnden fortsatt skall restriktivt pröva privata avtal som löper ut med anledning av pensionsavgång eller annan avveckling. Vi anser givetvis att avtalen måste omprövas i sådana situationer men detta skall inte ske restriktivt. Om exempelvis patienterna känner förtroende för en äldre läkare och behov av denna läkarkapacitet finns så skall utgångspunkten istället präglas av en öppen inställning till förlängning. Som moderata sjukvårdspolitiker kommer vi att verka för att dessa utgångspunkter skall prägla det fortsatta arbetet med att genomföra Skånsk livskraft.

Petter Birgersson petter.birgersson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons