Annons

Skamligt agerande av Trelleborg

Regeringen och Vänsterpartiet har infört ett särskilt kommunbidrag i syfte att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.
Publicerad 18 januari 2018
En lång rad kommuner har insett den svåra situation som ungdomarna befinner sig i, ser ett värde i att de inte rycks upp och använder bidraget för det syftet, skriver Mats Sjölin (V).
En lång rad kommuner har insett den svåra situation som ungdomarna befinner sig i, ser ett värde i att de inte rycks upp och använder bidraget för det syftet, skriver Mats Sjölin (V).Foto: Jessica Gow/TT

Kommunerna är inte redovisningspliktiga vad gäller användandet, men syftet är kristallklart, bidraget är för att förbättra situationen för de asylsökande. På kommunfullmäktiges senaste möte behandlades ett medborgarförslag som helt enkelt föreslog att erhållet bidrag skulle användas för anvisat syfte.

Trelleborgs kommun får nästan 800 000 kronor i bidrag, avsett för att ungdomarna inte ska behöva ryckas upp, deras situation är svår nog ändå. Sveriges kommuner och landstings sakkunniga menar att kommunen har rätt att ge detta stöd till ungdomarna trots att Migrationsverket är huvudman, men att det bör finnas ett politiskt ställningstagande bakom.

Annons

Trots detta framfördes i kommunfullmäktige att det inte skulle vara tillåtet för kommunen att låta ungdomarna bo kvar i kommunen. Med detta som förevändning blev beslutet snävare än vad som låg i medborgarförslaget, det omfattar enbart de som skrivits upp i ålder, inte de som drabbats av orimligt lång handläggningstid hos Migrationsverket. Kommunen får bidrag för dessa ungdomar, men väljer att behålla det för andra ändamål, ungdomarna lämnas i sticket. Det blev ett till ytan positivt, men till innehållet tomt beslut som fullmäktige tog.

En lång rad kommuner har insett den svåra situation som ungdomarna befinner sig i, ser ett värde i att de inte rycks upp och använder bidraget för det syftet. Det är skamligt att Trelleborg inte har samma insikt och i stället låter bidraget gå till andra ändamål.

Mats Sjölin

Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons