GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Sjukhuset har en ny styrelse – vilka är de och vad vill de?

Vi i arbetsgruppen ”Rädda vårt sjukhus” i Trelleborg var mycket aktiva vid valet 2018 för att lokala sjukvårdsstyrelser skulle bildas så att väljarna kunde nå de politiker som är ansvariga för sjukvården på de olika sjukhusen i Skåne.
Publicerad 19 januari 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det gäller för den lokala sjukhusstyrelsen att ta sitt ansvar och förbättrar arbetsmiljön och utvecklar vårt sjukhus, skriver Arbetsgruppen ”Rädda vårt sjukhus”.
Det gäller för den lokala sjukhusstyrelsen att ta sitt ansvar och förbättrar arbetsmiljön och utvecklar vårt sjukhus, skriver Arbetsgruppen ”Rädda vårt sjukhus”.Foto: Mårten Svemark

Efter valet 2018 bildades åtta sjukhusstyrelser i vårt län för att minska avståndet mellan politikern, personal och medborgare.

Sjukhusstyrelsens ansvarsområde är att fastställa verksamhetsplan och internbudget och ha ett övergripande ansvar för att verksamhetens resurser använd på ett rationellt och effektivt sätt. De kan också besluta om verksamhetsförändringar som kan hänskjutas till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sjukhusstyrelsen ska arbeta för att ha en tät kontakt med medarbetarna på sjukhuset och använda strukturerad metod för att ta vara på medarbetarnas idéer. Vidare ska sjukhusstyrelsen arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma digitala system inom sitt område. Till sist och inte minst ska sjukhusstyrelsen arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog.

Valet 2022 är över och Region Skåne har utsett en ny sjukhusstyrelse för Trelleborgs lasarett.

Den 21 augusti i fjor anordnade arbetsgruppen ”Rädda vårt sjukhus” i Trelleborg en valdebatt i Stadsparken i Trelleborg. Företrädare för arbetsgruppen tog upp att den lokala sjukhusstyrelsen för sjukhuset i Trelleborg skulle bestå av ledamöter boende i sjukhusets verksamhetsområde. De närvarande politikerna var överens med arbetsgruppen och under deras anförande framfördes ingen annan uppfattning. Regionen har utsett och valt den nya sjukhusstyrelsen för Trelleborgs lasarett och då finns det styrelseledamöter som inte bor och verkar inom sjukhusets verksamhetsområde. Sjukhusstyrelsens nye ordförande är inte boende i verksamhetsområdet och således så infriande man inte löftet från mötet i Stadsparken.

”Företrädare för arbetsgruppen tog upp att den lokala sjukhusstyrelsen för sjukhuset i Trelleborg skulle bestå av ledamöter boende i sjukhusets verksamhetsområde.”
Arbetsgruppen ”Rädda vårt sjukhus”

Under januari månad har det förekommit insändare från personalen om arbetsmiljön på Trelleborgs lasarett som personalbrist, snabba omförflyttningar och inordringar. Dessutom har enligt uppgift Trelleborgs lasarett prognoserat ett underskott på ett antal tiotals miljoner kronor. Den palliativa sjukvården på Trelleborgs lasarett har också varit en ständig fråga som återkommit med avbrott i den lokala verksamheten.

För allmänheten är sjukvård en mycket väsentlig fråga och vårt sjukhus i Trelleborg är i första hand till för människorna som bor och verkar på Söderslätt. Kommer man in som patient så är kontakten och själva mötet med sjukhuspersonalen av största betydelse.

Arbetsgruppen ”Rädda vårt sjukhus” i Trelleborg känner oro för vårt sjukhus och önskar medverka till att vårt sjukhus och de anställda för möjligheter att växa med sin uppgift och att de kan ta ansvar visade de i högsta grad under pandemin.

Det känns som det är tid för sjukhusstyrelsen i Trelleborg med sitt ansvarsområde att redovisa för väljarna och allmänheten vilka ni är som sitter i styrelsen och er målsättningar under de kommande åren.

De flesta boende på Söderslätt är stolta över sitt sjukhus, vårt sjukhus har sin plats i den regionala verksamheten och det gäller för den lokala sjukhusstyrelsen att ta sitt ansvar och förbättrar arbetsmiljön och utvecklar vårt sjukhus.

Inga-Lill Högfeldt, Gunilla Hedgard, Dennis Andersson, Tommy Bengtsson, Karin Lindorff, Mona Persson Palotai och Inger Hansson, arbetsgruppen ”Rädda vårt sjukhus”