Annons

Självklart har vi skolan och våra elevers hälsa i fokus

Några inlägg på TA:s debattsidor har kretsat kring en rapport om ungas hälsa från Region Skåne. Ur den har olika skribenter plockat olika bitar för att belysa just sina olika poänger.
Publicerad 7 september 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ann Kajson Carlqvist (M) ser flera skäl till att unga mår dåligt.
Ann Kajson Carlqvist (M) ser flera skäl till att unga mår dåligt.Foto: Stina Stjernkvist/TT

En sak är dock klar och det är att både flickor och pojkar mår betydligt sämre nu än tidigare. Det skall vi så klart göra insatser för att ändra.

Min egen reflektion är att den försämrad psykiska hälsa bland dagens unga inte är begränsad till skolmiljön. Det är troligen mycket tuffare att vara ung i dag med alla krav också från sociala medier än tidigare (när jag själv var i den åldern).

Annons

Skolan är alla barns ”arbetsplats” och det är till stor del därför vi ser bekymret där. Jag tror dock att detta är en bild av det samhälle vi lever i.

Jag skulle vilja börja med att ställa frågan: Varför mår våra ungdomar så dåligt? Vad jag har kunnat läsa mig till så är det ingen som kan svara på detta. Det spekuleras om den nya läroplan som ställer nya krav på våra ungdomar, annat som diskuteras är sociala medier där man söker bekräftelse på ett helt nytt sätt än vad man gjort tidigare och så vidare.

När det gäller psykisk ohälsa så måste vi också dra lärdom av det arbete som Ing-Marie Wisselgren, SKR arbetade med innan hennes tragiska död. En del saker som händer våra ungdomar är livets tuffa sidor som kan leda till att man har svårt att sova men kanske inte bör klassas som psykisk ohälsa. En annan grupp är till exempel barn med NPF-diagnoser och en tredje de med svår sjukdom som depressioner, ätstörningar, psykoser och missbruk. Det vi behöver är mycket mer information om exakt varför ungdomarna inte mår bra och sedan måste insatserna riktas utifrån vilken nivå av problem personen har.

”Jag skulle vilja börja med att ställa frågan: Varför mår våra ungdomar så dåligt?”
Ann Kajson Carlqvist (M), kommunstyrelsens ordförande Trelleborg

En sak är vi helt eniga om och det är att våra barn och ungdomar inte skall behöva må dåligt i den utsträckning som denna undersökning visar.

Någon har skrivit att vi moderater endast bryr oss om pengar. Detta är så klart inte sant. Vi prioriterar en god ekonomin i kommunen – just för att kunna ta hand om sådan här problem. Skolan är ett prioriterat område och hade det enbart varit pengar i skattkistan så hade vi inte höjt skolpengen tre år i rad. Att vi sedan dragit mer på administration inom förvaltningen och till exempel tagit bort tjänster som administrerar system som inte används längre gör ju inte att barnen får mindre resurser.

Region Skånes rapport som kallats för ”Skräck-rapporten” måste läsas i rätt kontext och i rätt ljus.

Självklart tar vi problemen på allvar.

Ann Kajson Carlqvist (M), kommunstyrelsens ordförande Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons