Annons

Siffrorna är inte jämförbara

(Den 18 september) kunde vi läsa ett reportage om häkteschefen Andreas Wallin, om hans berättelse inifrån Kriminalvårdens verksamhet och hans syn på förslaget på fängelseetableringen i Trelleborg.
Publicerad 30 september 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rubin verkar ha samma ambition med fängelset som lokalpolitikerna i Kumla – att sätta Trelleborg på kartan med Sveriges största fängelsebygge, skriver Fängelsefritt Trelleborg.
Rubin verkar ha samma ambition med fängelset som lokalpolitikerna i Kumla – att sätta Trelleborg på kartan med Sveriges största fängelsebygge, skriver Fängelsefritt Trelleborg.Foto: Per Knutsson/TT

I egenskap av statlig tjänsteman menar Wallin att han inte vill påverka de politiska besluten men att han har gett sig in i debatten om fängelseförslaget eftersom han ”är bara mån om att rätt fakta ligger till grund för diskussionerna”. Detta är en god ambition men uttalandet blir samtidigt märkligt när han i nästa andetag jämför med sina kriminalvårdserfarenheter i Ystad. Han lovar att ”vissa inte ens hade haft en aning om att det finns ett fängelse där” om man skulle fråga folk på stan i Ystad. I sak stämmer säkert detta. Det går dock inte att förstå denna utsago på något annat sätt än att Wallin som representant för den statliga myndigheten försöker göra fängelseingreppet i vår kommun mindre än vad det faktiskt riskerar att bli.

I Trelleborg föreslås ett fängelse och häkte byggas om minst 450 intagna på en yta motsvarande 50 hektar. Fängelset i Ystad har 76 intagna på en yta om 3 hektar. Hur Wallin än räknar på dessa siffror är det inte jämförbart. Om förslaget på fängelse i Trelleborg skulle motsvaras av storleken i Ystad skulle effekten förmodligen bli densamma här – det skulle inte vara så märkbart. Detta är dock inte ambitionen i Trelleborg, Kriminalvården avser att bygga ett fängelse som är mer än 15 gånger så stort som i Ystad. Frågan är ofrånkomlig – varför denna minimerande jämförelse?

Annons

När den mer korrekta liknelsen med fängelset i Kumla kommun kommer på tal i reportaget hänvisar Wallin till att han ”har en känsla av att Kumla har använt det i sitt varumärkesbygge”. För någon som vill ha fakta som grund för diskussioner blir vi nyfikna på om Wallin har något annat än en känsla som grund för detta uttalande? Han kan ha en poäng, men det går också att tolka på fler sätt. Det kan vara svårt för en kommun att hålla sitt varumärke rent från ett fängelse om detta också blir ett av kommunens största landmärken, exempelvis om bygget blir lika stort som Pildammsparken i Malmö.

”Det kan vara svårt för en kommun att hålla sitt varumärke rent från ett fängelse om detta också blir ett av kommunens största landmärken, exempelvis om bygget blir lika stort som Pildammsparken i Malmö.”
Fängelsefritt Trelleborg

En reflektion i sammanhanget – varför bortförklarar Wallin Kumla kommuns koppling till fängelset? Borde inte någon som arbetar på Kriminalvården vara glad för att en kommuns varumärke så starkt förknippas med deras fängelseverksamhet?

Låt oss ändå ta Wallins känsla på allvar, att det är lokalpolitikernas förtjänst att Kumla är Sveriges nuvarande fängelsekommun nummer ett. När kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) intervjuas i TV4 Nyheterna säger han att fängelsebygget i vår kommun gör att ”man vet om på riksnivå att Trelleborg finns för det är där vi har en av de största kriminalvårdsanläggningarna i Sverige”. Rubin verkar ha samma ambition med fängelset som lokalpolitikerna i Kumla – att sätta Trelleborg på kartan med Sveriges största fängelsebygge. Om Wallin har rätt i sin känsla så ligger Trelleborg pyrt på det med tanke på Rubins ambitioner.

Oavsett om Wallin har rätt eller fel innebär det att en statlig tjänsteman har uttalat sig i en fråga som representant Kriminalvården utan att ha tillgång till fakta. Det ter sig varken objektivt eller sakligt. Så varför detta skönmålande? Den enda rimliga förklaringen är att Kriminalvården och Wallin är medvetna om att det inte finns någon fakta om etableringar av jättefängelser i Sverige men om de skulle erkänna detta skulle deras etableringsförsök i Trelleborg inte bara riskera att försenas, det skulle förmodligen inte bli av.

Johan Nordahl Emelie Lindsjö Mari Flink Ingemar Clementson Anna Gunnesson Björk Magnus Andersson Stefan Lindgren Therese Eklund och Cecilia Andersson, för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons