Debatt

Sex timmars arbetsdag inte en kostnad, utan en vinst

Dennis Andersson ,
Vi kräver i en motionen ett omedelbart stopp för delade turer och införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och minst bibehållen grundbemanning i Trelleborgs kommun, skriver Dennis Andersson, Kommunistiska partiet.
Foto:Janerik Henriksson / TT
Vi kräver i en motionen ett omedelbart stopp för delade turer och införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och minst bibehållen grundbemanning i Trelleborgs kommun, skriver Dennis Andersson, Kommunistiska partiet.

Vi i Kommunistiska partiet menar att utvecklingen av Sverige och Trelleborg går år fel håll. Vi backar in i framtiden och livet för vanliga arbetare blir allt sämre. Otryggheten ökar på jobben, med sjukskrivningar, försämrad arbetsmiljö och orimlig arbetsbelastning. Därför kräver vi en ny modell för Trelleborg. Där trygghet skall gälla dem som arbetar inte bara de som äger. Vi väljer trygga liv framför trygga vinster. Trelleborgsmodellen för arbete, trygghet och framtidstro kallar vi det. Och till den hoppas vi att många trelleborgare ansluter sig och med den som grund forma ett Trelleborg där vi alla får plats och finner glädje.

Som en del i Trelleborgsmodellen lämnades den 14 februari en skuggmotion in till kommunstyrelsens ordförande. Färdig att anta och utan dröjsmål ålägga kommunens organisation att omsätta till verklighet. Vi kräver i motionen ett omedelbart stopp för delade turer och införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och minst bibehållen grundbemanning i Trelleborgs kommun. Med start i de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg.

Vi är förvånade över att de delade turerna, som är ett käckt namn på ett förfärligt schema, finns kvar här i Trelleborg. Det känns medeltida och drabbar bara dem med lägst status och lön. Några delade turer för chefer och andra högavlönade existerar inte. Inom hemtjänsten lider mer än 50 procent av medarbetarna av sömnproblem, magbesvär, hjärtklappning, högt blodtryck, yrsel och/eller nedstämdhet. Detta enligt en relativt ny undersökning av Arbetsmiljöverket. Orsaken till detta är underbemanning och långa arbetsdagar. Inför valet 2014 debatterades denna fråga i Parken på den av PRO arrangerade lokala partidebatt. Samtliga närvarande partier sades sig vara emot delade turer, när vi i Kommunistiska partiet tog upp frågan. Ändå har inget hänt sedan dess.

Sextimmars arbetsdag med bibehållen lön har praktiserats på Toyota i Mölndal i 15 år. På Toyota tjänar företaget ekonomisk på att personalen arbetar sex timmar om dagen med bibehållen lön. Ett annat känt exemplen är Svartedalens sjukhem i Göteborg. Enligt den av Göteborgs stad beställda följdforskningens delrapport, är resultatet entydigt. Fler får jobb, sjukskrivningarna minskar, personalen är gladare och friskare och patienterna/brukarna har erhållit vård som bättre lever upp till hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Egentligen behövs inga delrapporter eller undersökningar. Sex timmars arbetsdag delar på jobben och gör arbetarna friskare. Vi har ett så uppskruvat tempo i dag att vi rent mänskligt behöver gå ner i arbetsbörda. Lägg där till att Sverige är ett mycket rikt land. Räknat i producerade varor och tjänster är Sverige mer än dubbelt så rikt land som vi var på 1970-talet. Att inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i hela Sverige beräknas kosta 80-90 miljarder. Vilket kan ställas i relation till de fyra storbankernas vinster förra året.

Men sex timmars arbetsdag skall enligt oss inte ses som en kostnad, utan en vinst. Behöver vi påminna om att sjuktalen inom socialförvaltning ökat med nästan 40 procent i Trelleborg? Minskade sjukdomskostnader är inte bara en ekonomisk vinst utan en desto större mänsklig vinst. För att inte tala om vad engagemanget och känsla av att räcka till hos personalen göra för brukarnas känsla och välbefinnande.

Alltså talar både humanistiska och ekonomiska skäl för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Första lagen om åttatimmarsdagen har snart 100 år på nacken, det är dags att gå framåt igen. Satsa på de anställda, för framtidstro och ökad trygghet på jobben!

Det viktiga och tunga arbetet i vård och omsorg i kommunen måste prioriteras upp. Stopp för delade turer och införande av sex timmars arbetsdag kommer göra att flera kvinnor kan arbeta heltid och med det ges en bättre inkomst, hälsa och senare pension.