Annons

Segeldrivna fartyg

Den som till äventyrs trodde att segelfartygens tid tillhör historien får nog tänka om, i varje fall när det gäller internationella godstransporter mellan industrialiserade länder. • Publicerad 28 november 2017
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stig Reinlert skriver om segeldrivna lastfartyg.
Stig Reinlert skriver om segeldrivna lastfartyg.Foto: Sky-Sail GmbH

Containerfartyg har reden börjat kryssa över oceaner delvis med hjälp av vinden. Det finns nu flera intressanta lastfartygskoncept varav ett är det tyska Sky-Sail som utnyttjar ett stort segel för hjälpkraft.

Världshandel utan skepp är otänkbart. 95 procent av internationell frakt levereras över havet. Större delen av alla handelsfartyg färdas med hjälp av dieselolja. Sjöfartsbranschen utsätts samtidig för högt kostnadstryck. Kostnaderna för bränsle/drivmedel utgör ungefär 50 procent av fartygets totala driftkostnader. Bedömare tror att rederierna om några år kommer att låta vinden föra upp stora drakar i luften för att minska fartygens bränslekostnader. Företaget Sky-Sail GmbH har utvecklat en drake som utanför 12-milsgränsen kan dra stora fartyg. Enligt beräkningar ersätts motorn av seglet (heliumfylld drake) till havs. Detta kan manövreras vid vindhastighet upp till 11 m/s. Med en speciell styrningsgondol riktas vingen optimalt allt efter vindriktning.

Annons

Hos Sky-Sail tror man styrbara drakvingar i framtiden kommer att kunna ses på alla världens hav. Företaget tror att denna typ av miljövänlig framdrift kommer att revolutionera sjötransporter framöver även framdrivningen kompletteras med hybridmotorer. Men meningen är att dessa mellan 1 000–5 000 kvadratmeter stora vindfångare skall hjälpa rederier att spara en stor del av deras bränslekostnader.

Ett konceptfartyg med en drakvinge testades först i Östersjön. Det visade sig att man med denna teknik kan utnyttja vind i 50 graders motvind utan att fartyget kantrar. Efter tillförsel av helium kan drakvingen skickas upp från fartygets däck varefter den snabbt stiger till hög höjd. Med hjälp av starka motordrivna linor styrs den sedan i förhållande till vindriktningen. Därmed kan den aero-dynamiska profilen anpassas efter behov. Aerodynamiska egenskaper har spelat en stor roll under utvecklingsarbetet. Den patenterade draken har formen av en flygplansvinge och är försedd med luckor som kan öppnas om vinden ökar till stormstyrka. Patentet heter ”Ett vinddrivet vattenfordon”. Ihoprullad tar den inte mer utrymme än en vanlig container.

Det första oceangående lastfartyget med denna typ av segeldrift blev verklighet 2007 då den 132 meter långa containerfartyget m/s Beluga sjösattes och genomförde sin första resa till Sydamerika. Sky-Sail har också ett databaserat servic-erbjudande där kunden får en regelbundet uppdaterad rekommendation via satellit minst fyra gånger per dygn om en bästa rutten som i sin tur baseras på senaste väderleksrapporterna. På det sättet räknas alternativ färdväg ut.

Frågan om huruvida drakvingen skall ligga på 100 eller 500 meters höjd beror framför allt på rådande väderleksförhållanden. På högre höjd råder starkare och mer stabila vindar. Priset för ett komplett Sky-Sail koncept är 15-20 miljoner kronor. Då man räknar med en bränslebesparing på 3 miljoner kronor per år skulle den enligt uppgift betala sig själv på fyra till fem års tid.

Den som till äventyrs trodde att segelfartygens tid tillhör historien får nog tänka om, i varje fall när det gäller internationella godstransporter mellan industrialiserade länder.

Stig-W Reinlert

sjökapten

Annons
Annons
Annons
Annons