Annons

SD visar att man inte har någon egen kulturpolitik

Svar till Mathias Andersson, Magnus Isgren och Camilla Rosengren (SD) (den 26 maj).
Publicerad 31 maj 2023 • Uppdaterad 9 januari 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi ska visa våra turister och våra medborgare på det kulturarv som vi ska värna genom exempelvis museet i Anderslöv (som er politik nu gör att man tvingas lägga ner) eller Axel Ebbes konsthall (som er politik nu gör att man tvingas hålla stängd), skriver tre centerpartister i ett svar på ett tidigare inlägg från SD.
Vi ska visa våra turister och våra medborgare på det kulturarv som vi ska värna genom exempelvis museet i Anderslöv (som er politik nu gör att man tvingas lägga ner) eller Axel Ebbes konsthall (som er politik nu gör att man tvingas hålla stängd), skriver tre centerpartister i ett svar på ett tidigare inlägg från SD.Foto: Tomas Nyberg

Ni skriver i er text att ni står för ”En gemensam kultur som skapar sammanhållning och inte splittring”. Intressant att ni använder er av just dessa ord när det är er politik som skapar det absolut största motsättningarna i det svenska samhället. En politik som grundar sig på ett ”vi och dom”-perspektiv, en kulturpolitik som har ledorden; isolering, motsättning och fiendskap.

Vi i Centerpartiet vet att merparten av den svenska befolkningen uppskattar kultur från världens alla hörn. Man uppskattar att kunna gå på Malmö opera och uppleva Mozarts Requiem, se finskt dansband i stadsparken i Trelleborg eller åka till Kista och lyssna på Kpop. Detta samtidigt som vi visar våra turister och våra medborgare på det kulturarv som vi ska värna genom exempelvis museet i Anderslöv (som er politik nu gör att man tvingas lägga ner) eller Axel Ebbes konsthall (som er politik nu gör att man tvingas hålla stängd). En bred kultur där kulturutövarna själva får sätta gränserna, inte politiker.

Annons

2019 blev biblioteket Trelleborgs kommuns första kommunala verksamhet som är hbtq-certifierades. Detta gjordes för att man skulle gå i bräschen för att visa att i Trelleborg är alla välkomna oavsett nationalitet, hur man klär sig och vem man älskar. I certifieringsutbildningen arbetade man bland annat mycket med normkritik och bemötande. Certifieringen var inte någon avslutning utan starten på ett treårigt arbete där vi skulle utveckla och förbättra verksamheten i enlighet med den handlingsplan man tagit fram.

Den 13 december 2022 nås vi så av nyheten att SD genom sin gruppledare och tillträdande kommunalråd med ansvar för kulturfrågor Mathias Andersson och deras tillträdande nämndsordförande i kultur- och fritidsnämnden, Magnus Isgren, stoppade en sagostund på sportlovet 2023. Inte för att man har något emot dragqueens utan för att man tyckte att det ena artistnamnet var olämpligt om man ska läsa sagor. Nu skriver vi 2023 i kalendern och återigen tar man upp att deras ordinarie artistnamn är problemet, ett artistnamn som de inte använder när de läser sagor. Så även i detta fall blandar de ledande SD-företrädarna äpplen och päron.

Vi politiker ska inte in och rota i tjänstemännens utförande av sitt arbete. Anser de anställda på biblioteket med bibliotekschefen Michael Nordberg i spetsen att detta är ett bra arrangemang som skulle kunna vara till gagn för kulturen i Trelleborg så är detta något som vi i Centerpartiet står bakom.

Vi politiker ska jobba med de långsiktiga strategierna, budget och hur vi vill att Trelleborgs kommun ska vara om 15, 25 och 35 år. Vi ska inte gå in och säga till våra tjänstemän hur de ska utföra sitt arbete. Vi ska som kommunalrådet uttryckte det; ”hålla tassarna borta”. Vi politiker ska hålla ett armlängds avstånd till kulturen. Att SD nu går in och censurerar och tystar delar av hbtqi+kulturen är högst oroande inför framtiden. Allas rätt till möjligheten att utöva och ta del av kultur är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.

”Allas rätt till möjligheten att utöva och ta del av kultur är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.”
Ulrika Axelsson, Marie von Arnold och Ola Olsson, Centerpartiet

Ni påstår också högst populistiskt att det skulle vara Centerpartiet som inte håller en armlängds avstånd till kulturen genom vårt initiativärende. Vilket är ett helt felaktigt påstående då vårt yrkande var ”Att evenemanget ”Drag Story Hour” genomförs enligt förvaltningens förslag”. Observera, enligt förvaltningens förslag! Den detaljen valde SD-företrädarna att utelämna. Dessutom yrkade vi på ”att vi välkomnar alla kulturutövare till Trelleborg oavsett vad dom kallar sig eller vilka kläder de har på sig.” Detta gjorde vi för att vi står upp för alla människors lika värde. Alla lika, alla olika! Olikheter är en styrka i samhället!

Ulrika Axelsson, Marie von Arnold och Ola Olsson, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons