Annons

Satsningar på kollektivtrafiken 2018

Att investera i kollektivtrafiken skapar förutsättningar för ökad sysselsättning, bättre miljö och utveckling i hela Skåne. Därför fortsätter vi med rejäla satsningar i den skånska kollektivtrafiken nästa år.
Publicerad 23 november 2017
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
210 800 Jojo-sommar såldes i år.
210 800 Jojo-sommar såldes i år.Foto: Bosse Nilsson

Under mandatperioden har mycket hänt i skånsk kollektivtrafik med utbyggnad av Pågatågstrafiken och återinförda landsbygdsbussar. Under 2017 lanserades ett helt nytt zon- och taxesystem, vilket varit en uppskattad reform bland resenärerna. Samtidigt har resandeökningen fortsatt. I somras slogs bland annat nytt säljrekord med 210 800 sålda Jojo-sommar. Under hösten har vi även påbörjat återgången till 10-minuterstrafik över bron.

Men vi är inte nöjda. För att skapa bättre förutsättningar för våra pendlare kommer vi 2018 inleda investeringen i nya dubbeldäckartåg som ska trafikera sträckan Helsingborg – Ramlösa – Landskrona – Kävlinge – Lund – Malmö och Köpenhamn. Detta blir ett nytt flaggskepp i den skånska kollektivtrafiken. Vi rustar också upp Öresundstågen samtidigt som vi investerar vidare i Helsingborgsexpressen och bygger spårväg i Lund.

Annons

I Malmö och i Landskrona inleds elektrifiering av busstrafiken och nya moderna bussar kommer att trafikera städerna. Det är viktiga satsningar som ytterligare integrerar arbetsmarknaden samtidigt som fler miljömässigt hållbara transporter kommer skåningarna till del. Arbetet med att ställa om till ett klimatmässigt hållbart samhälle är brådskande och kan inte skjutas fram till kommande generationer.

Vi kommer också att ta tillbaka den outsourcade beställningscentralen för serviceresor i egen regi. Det är en avgörande satsning för att våra sjukrese- och färdtjänstresenärer ska få en bra och kvalitativ service. Allt för länge har samhällscentrala funktioner lagts ut på marknaden – utan att hänsyn tagits till vilka effekter det får. Detta vill vi nu komma till rätta med inom sjuk- och färdtjänstresorna.

Målsättningen är att Skånetrafiken ska fortsätta den obrutna resandeökningstrend som varit sedan Region Skåne bildades. Med investeringar och satsningar på kvalitet kommer fler skåningar kunna ta del av det kollektiva resandet. Det är det rödgröna styrets riktning – och dit ska vi nå.

Stefan Svalö (S),

regionråd och ordförande kollektivtrafiknämnden i Region Skåne

Nicklas Ljungström (MP),

1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons