Annons

Satsa på trygghetsboenden i Trelleborg

Kristdemokraterna har åtskilliga gånger föreslagit att man ska tillskapa ett boende som utgör ett alternativ mittemellan servicehus och det särskilda boendet.
Publicerad 13 mars 2018
Kristdemokraterna vill se att man bygger trygghetsboenden i Trelleborgs kommun.
Kristdemokraterna vill se att man bygger trygghetsboenden i Trelleborgs kommun.Foto: BJ÷RN LARSSON ROSVALL / TT

I vård- och omsorgsnämnden föreslog Kristdemokraterna i februari 2013 att det skulle tillskapas ett trygghetsboende för äldre i Trelleborgs kommun och detta tillstyrktes av samtliga partier i vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2013.

Förslaget till beslut var att föreslå kommunfullmäktige att skyndsamt ta initiativ till ett byggande av trygghetsboende för äldre i Trelleborgs kommun och att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att planera för verksamheten i nämnda trygghetsboende.

Annons

I dag, 2018, vet vi att det fortfarande inte finns något trygghetsboende i vår kommun. Vi kristdemokrater vill därför fortsätta att kämpa för detta.

Trygghetsboenden överbryggar glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med heldygnsomsorg.

Då kan behovet av särskilt boende skjutas upp.

Trygghetsbostäder kan upplåtas till personer som fyllt 70 år.

Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det finnas tillgång till gemensamhetslokal, trygghetslarm och personal med uppgift att initiera gemensamma aktiviteter med övriga hyresgäster. Det ska också finnas möjlighet att äta tillsammans.

Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.

Det är också god kvalitet för den enskilde som kan erbjudas en boendeform där man bor självständigt i en ”vanlig” lägenhet samtidigt som behov av trygghet och social gemenskap kan tillgodoses.

För den som behöver vård och omsorg tillgodoses det genom hemtjänst och hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende.

Det är klokt att investera i trygghetsboende. Det ger ett mervärde för de äldre som håller sig friskare och får ett mera innehållsrikt liv.

Ensamheten minskar, så även vårdbehovet.

Annons

Valfriheten, värdigheten och tryggheten för äldre personer behöver öka.

I det ligger möjligheten att bestämma och styra över sitt eget liv också måste finnas för äldre personer. Det krävs också olika boendelösningar.

Birgitta Svensson (KD)

Estrid Nimåker (KD)

Erika Kuusenjärvi (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons