Annons

Samverkan är möjligheternas väg

Om en människa känner sig motarbetad men tror sig ha rätt kommer vederbörande att kämpa för sin sak oavsett om det är rätt eller fel. Troligen är det så som många inom SD upplever sin situation och därför engagerar sig i politiken.
Publicerad 10 november 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Genom skolan får vi lära oss de demokratiska grunderna och sträcka ut en hjälpande hand inför åsynen av att en människa som behöver hjälp, menar Tommy Bengtsson (C).
Genom skolan får vi lära oss de demokratiska grunderna och sträcka ut en hjälpande hand inför åsynen av att en människa som behöver hjälp, menar Tommy Bengtsson (C).Foto: Gorm, Kallestad

Förmodligen blir det så att Sverigedemokraterna indirekt utser kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Kommunstyrelsens ordförande är en viktig person för en kommun och kan liknas vid en lokal statsminister. En av kommunpolitikernas viktigaste uppgifter är att se till kommunens bästa. Det gäller även för varje kommunfullmäktigeledamot att lyfta blicken och arbeta med denna målsättning. Bara så kan en god utveckling av kommunen säkerställas. Det gäller för våra kommunpolitiker att se framåt och begränsa SD:s inflytande över politiken i vår kommun. Samarbete och samverkan över blockgränserna är nödvändiga och det är möjligheternas väg. De som är valda till kommunfullmäktige i vår kommun måste uppvisa en ödmjukhet när de presenterar sina planer för framtiden i vår kommun.

Om man ser till voteringar i riksdagen de senaste fyra åren så har SD röstat med de rödgröna vid mer än sex av tio tillfällen enligt en sammanställning från riksdagen och med Alliansen lite mer än vid två tillfällen och lagt ner rösterna vid övriga tillfällen. Således är det svårt att placera SD på den politiska skalan. För många inom SD är Ungern en förebild. Dess ledare Viktor Orban försöker forma en ”illiberal demokrati” vilket är motsatsen till demokrati. Utan liberala rättigheter som yttrande- och tryckfrihet, religionsfrihet samt föreningsfrihet finns ingen demokrati.

Annons

Partisekreteraren i SD har beklagat att ”media i Sverige inte fungerar som media i Ungern” där staten successivt skaffat sig kontroll över i stort sett all media.

Det känns i dag som vi har en oro för vår demokratis hållbarhet, möjlighet och framtidsutsikter. Oron kommer från händelser utanför vårt lands gränser, omstörtande utveckling i vår omvärld, tvära politiska kast i betydande länder, krig, terror, militära hot, flyktingströmmar, klimathot och mycket annat. Naturligtvis påverkar det vår demokrati när debatten blir allt mer intensiv, bredare och omfattande.

Demokratin måste vara grunden för vår framtid och vårt sätt att vara. Grunden för demokratin läggs i vardagen och inte minst i skolan. Genom skolan får vi lära oss de demokratiska grunderna och sträcka ut en hjälpande hand inför åsynen av att en människa som behöver hjälp. Vi lär oss att lita på varandra och de flesta av oss tror att vi kan och vill utveckla demokratin. Vi vill leva tillsammans och vi strävar efter att bli demokratiskt starka. Det är viktigt för oss alla att inte glömma demokratins grund och är det inte så att vår svenska (blyga) läggning gör att vi låter den politiska debatten vara för sval inför begreppen demokrati, frihet, utveckling och framåtskridande? Känner vi oss obekväma när vi tar dessa ord i vår mun? Dock är det dessa ord vi behöver komma ihåg och ta strid för. Vår demokrati, frihet, vår samhällssyn och vårt sätt att leva är inget givet, det måste vi bevara, skapa och skydda.

Tommy Bengtsson (C)

Beddingestrand i november 2018

Annons
Annons
Annons
Annons