Annons

Samma arbetsmiljöbrister år efter år

För oss socialdemokrater i bildningsnämnden är personalen tillsammans med våra barn och ungdomar det mest värdefulla vi har. Att personal och elever ska ha den bästa möjliga arbetsmiljön är vår högsta målsättning. Mår personalen bra och har en god arbetsmiljö så trivs barnen och eleverna. Då kan personalen göra ett gott arbete.
Publicerad 2 april 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att personalen på skolorna känner en stress över sin tillvaro är inget som gagnar varken våra elever eller lärare, skriver Socialdemokraterna.
Att personalen på skolorna känner en stress över sin tillvaro är inget som gagnar varken våra elever eller lärare, skriver Socialdemokraterna.Foto: Mandus Örarbäck

På samma sätt är en god arbetsmiljö ett viktigt verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under vårt senaste nämndsmöte fick vi ta del av rapporten om det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förskolan, grundskolan och gymnasiet för 2021. Ett problem som lyfts när det gäller arbetsmiljö är ökad stress och hög arbetsbelastning och en känsla av att man inte räcker till. Att personalen på skolorna känner en stress över sin tillvaro är inget som gagnar varken våra elever eller lärare, här måste insatser göras.

Vi socialdemokrater tycker det är bra när bristerna lyfts upp. Men det är inte tillfredsställande när man år efter år ser samma brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Annons

Vi socialdemokrater vill ta vara på personalen och vara en attraktiv arbetsgivare, där alla känner en stolthet att jobba för kommunen.

Vi socialdemokrater vill att personalen på våra skolor ska tillåtas göra det dom är bäst på. Att utbilda och utveckla barn och ungdomar.

En röst på socialdemokraterna innebär en röst för bättre arbetsmiljö inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Mattias Flisborn Cilla Dahl-Andersson och Monica Carlström, Socialdemokraterna i bildningsnämnden.

Annons
Annons
Annons
Annons