Annons

"Samhällsutveckling väcker frågor"

Debatt • Publicerad 22 augusti 2013
"Hamnutbyggnaden måste ses i ett större perspektiv. Hamnen är inte till för trelleborgarna utan för hela Sverige", skriver representanter för Trelleborgs Hamn AB.
"Hamnutbyggnaden måste ses i ett större perspektiv. Hamnen är inte till för trelleborgarna utan för hela Sverige", skriver representanter för Trelleborgs Hamn AB.Foto: Foto: Hanna Folkemark-Ellborg

I mer än tusen år har fartyg angjort Trelleborg. Långa bryggor ut i Östersjöns vatten ersattes för 150 år sedan av gedigna stenkajer och vågbrytare. Den moderna staden har vuxit upp kring hamnen. Navet under Trelleborgs förvandling från landsortsby till industristad var verksamheten i hamnen.

Utvecklingen har fortsatt – idag är Trelleborg Sveriges näst största hamn, Skandinaviens största färjehamn och av EU utsedd till en omistlig del av det europeiska transportnätet. Utan hamnen i Trelleborg skulle maskiner stå stilla på de svenska företagen, hyllor skulle gapa tomma i butiker och den för landet så viktiga exportindustrin skulle skadas allvarligt.

Annons

Det historiska arvet och det geografiska läget gör att snart sagt varje trelleborgare hyser känslor för hamnen. För många har den i generationer varit en källa till utkomst genom färjetrafiken, speditionsbolagen eller som fiskehamn. För andra är det vägen ut i stora världen. För ytterligare andra är hamnen en källa till irritation, något som ofta ger avtryck på tidningarnas insändarsidor.

En industriell verksamhet av den magnitud som bedrivs i Trelleborgs hamn ger självklart upphov till störningar i miljön. Utan färjor, lastbilar, personbilar och övrig trafik skulle varken buller eller annan miljöpåverkan förekomma. Tanken är dock inte realistisk – Sverige är en ö när det kommer till handel med andra länder. Var ska transportströmmarna gå? Och på vilka trafikslag. Det är dock inte upp till Trelleborg att bestämma hur och var transporterna ska gå, det sköter marknaden. Transporterna söker sig till de effektivaste vägarna, konkurrens mellan olika leder och trafikslag ser till att marknaden fungerar.

I Trelleborg arbetar vi sedan länge målmedvetet med att minska miljöbelastningen i det samhälle som vuxit upp kring hamnen. Lokalt, regionalt och internationellt satsar vi på att göra Trelleborg till Östersjöns mest klimatsmarta hamn.

Miljön är också ett av de starka skälen till den flytt av hamnen som just nu förbereds. För varje nytt läge som byggs, kan ett läge inne i den stadsnära hamnbassängen tas bort. Vi utvinner land ur havet för att skapa en ny hamn, längre bort från människor och bostäder. När färjorna flyttar ut kan annat flytta in – trelleborgarna kan återigen komma ner i sin hamn, en hamn som på ett tryggt sätt kan ta emot sina besökare. Sjöstaden kan på sikt bli en attraktion för hela regionen.

All samhällsutveckling väcker frågor, ruckar på invanda hjulspår och ställer krav på nya lösningar. Flera utredningar har under årens lopp visar att tillfarten till den nya hamnen bör ske från öster, såväl för gummihjulstrafik som för järnväg. Experter har i omgångar dömt ut förslaget att bygga tunnlar eller sänka ner vägbanan med infart västerifrån. Skälen är flera, ekonomin är ett starkt vägande skäl, de geografiska förutsättningarna ett annat. Västra infarten ligger idag på utfylld mark. På öster finns också de ytor som behövs för ett så kallat Truck center där lastbilarna görs klara för att köra rakt ombord på fartyget. Några väntetider nere i hamnområdet blir det således inte tal om i framtiden.

När ärendet om infarten behandlades senast i kommunstyrelsen förordades ett alternativ där lastbilstrafiken leds ner från nuvarande östra infarten vid gamla Scan. Den enda fastighet som i så fall behöver rivas är just slakteriet. Det förtjänar dock att påpekas att inga beslut har fattats i frågan.

Något beslut att riva Östra skolan är inte heller fattat, och har inte ens diskuterats i politiska forum. Därför har inte heller några sådana uppgifter lämnats från Trelleborgs hamn. Skulle det bli aktuellt med inlösen av fastigheter i framtiden så är det i så fall en fråga som hanteras av Trafikverket.

Att bygga en hamn är en omfattande process som ställer stora krav på alla aktörer. Vi är medvetna om att arbetet kan skapa olägenheter. Vi gör allt för att minimera dessa och följer helt de bestämmelser som lagstiftare och tillståndsgivare ålägger oss. Dock måste man se hamnutbyggnaden i ett större perspektiv. Hamnen är inte till för trelleborgarna utan för hela Sverige.

På lördag, anordnar vi återigen Hamnens dag för att informera om vad som sker i hamnen idag och i framtiden. För oss som arbetar här är det ett ypperligt tillfälle att berätta om vår verksamhet. Därför bjuder vi in allmänheten för att se, lyssna och ställa frågor till hamnens ledning. Mer information hittar du på vår hemsida.

INTERNAL INTERNAL
Jan Isaksson, ordförande Trelleborgs Hamn AB Tommy Halén, VD Trelleborgs Hamn AB
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons