GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Säg nej till ohållbara vindkraftverk unikt nära kusten

Vindkraftsbolaget Kustvind AB planerar att bygga en av världens högsta vindkraftsindustrier, med upp till 33 stycken mer än 300 meter höga vindkraftverk, 8 kilometer utanför kusten mellan Abbekås och Smygehamn.
Publicerad 1 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Projektet är helt enkelt inte hållbart, skriver representanter för föreningen Rädda sydkusten om planerna på vindkraft utanför kusten mellan Abbekås och Smygehamn. Bilden är från Lillgrund i Öresund.
Projektet är helt enkelt inte hållbart, skriver representanter för föreningen Rädda sydkusten om planerna på vindkraft utanför kusten mellan Abbekås och Smygehamn. Bilden är från Lillgrund i Öresund.Foto: Johan Nilsson / TT

Den planerade vindkraftsetableringen med dessa jättekraftverk ligger unikt nära svensk kust. Om bolaget får tillstånd att gå vidare med projektet kommer det att medföra stora negativa konsekvenser för djurliv och natur, människor som bor i området, besökare och företag. Det överstiger långt den eventuella nytta vindkraftverken kan medföra. Dessutom kommer områdets attraktionskraft att minska om projektet genomförs.

Andra viktiga aspekter är hållbarhets- och säkerhetsrisker som är kopplade till vindkraftens totala klimatavtryck, ansvaret för avveckling samt att Skurups och Trelleborgs kommuner kan bli exponerade till diktatoriska stater som Kina, en stor ägare av svensk vindkraft.

Projektet är helt enkelt inte hållbart.

Det går utmärkt att bygga vindkraftverk längre ut i havet och med betydligt mindre negativa konsekvenser för sydkusten, men det vill inte Kustvind eftersom det medför något högre kostnader. Men varför ska vi boende i sydkustens kommuner behöva acceptera det?

Föreningen Rädda sydkusten uppmanar alla politiska partier i Skurup och Trelleborg: Fall inte för fagra löften om bygdepeng och att bolaget vill stödja lokalsamhället. Allt är ett spel för galleriet. Utifrån hur det brukar fungera inom den här industrin kommer Kustvind sälja vindkraftsprojektet vidare till en annan aktör och ägarna därmed tjäna stora summor. Därför har bolaget i ett senare skede knappast något intresse av en relation med lokalsamhället.

Tro heller inte att ny vindkraftsel med automatik leder till lägre elpriser för kunder i södra Skånes kommuner. Med dagens elmarknad och ett elområde som är tätt länkat till bland annat Tyskland, fungerar det inte så.

”Tro heller inte att ny vindkraftsel med automatik leder till lägre elpriser för kunder i södra Skånes kommuner. Med dagens elmarknad och ett elområde som är tätt länkat till bland annat Tyskland, fungerar det inte så.”
Rickard Nilsson och Marie-Louise Borg, Föreningen Rädda sydkusten

Föreningen Rädda sydkusten hoppas att Skurups och Trelleborgs kommunpolitiker inför höstens val kommer att dela våra slutsatser:

• Det är mer hållbart att bygga vindkraftsindustrier med kraftverk lika höga som Eiffeltornet 25-30 km från kusten.

• Vid en etablering 25-30 kilometer från land skulle Sydkusten till stor del kunna bibehålla sin attraktionskraft för boende, företagare och turister samt få en mindre negativ påverkan på miljö och natur. Livskvaliteten, som områdets unika och mycket uppskattade strandnära rekreationsområden och den obrutna horisonten skänker, kommer då inte att försämras lika mycket jämfört med en etablering så nära som 8 km från kusten.

• Kustvinds extremt höga kraftverk kommer att bullra, skapa skadliga infraljud och blinka med ett högintensivt ljus dygnet runt, i ett annars så stilla naturområde.

• Havsörn och flera andra rödlistade och hotade rovfåglar har sina fågelsträck genom den planerade vindkraftsetableringen och flyger i rotorhöjd. Vilka är konsekvenserna för de här arterna ifall kommunerna längs sydkusten säger ja till Kustvinds projekt?

Kommunvalen om mindre än två månader kan avgöra om Kustvinds planer blir verklighet. Därför är det viktigt att såväl invånare som politiker reagerar nu innan det är för sent.

Säg nej till en av världens högsta vindkraftsetableringar 8 kilometer utanför kusten mellan Abbekås och Smygehamn.

Bygg 25 -30 kilometer ut från land eller inte alls.

Föreningen Rädda Sydkusten uppmanar Skurups och Trelleborgs politiker och alla röstberättigade i dessa kommuner att ta reda på fakta och att inte bli duperade av osakliga argument från vindkraftsindustrin och dess lobbyister.

Rickard Nilsson, ordförande i Föreningen Rädda sydkusten och bor i Beddingestrand

Marie-Louise Borg, styrelsemedlem i föreningen Rädda sydkusten och bor i Abbekås