Debatt

Säg inte nej till klok klimatpolitikLars Almström
 ,

Sture Åström i nätverket Klimatsans tog sig för att bemöta mitt inlägg (den 19 augusti) och ingen skulle vara gladare än jag om han hade rätt.Men frågan är inte vilken expert som har mest rätt i klimatfrågan. Frågan är hur vi ska hantera ett tänkbart, mycket stort, hot mot alla barns framtid. (Den absoluta majoriteten av alla klimatforskare är ju överens om att detta hot är överhängande.) Då gör vi vanliga dödliga klokt i att använda försiktighetsprincipen och vidta de åtgärder som krävs för att undvika katastrofen. Vi tar ju till exempel gärna en försäkring, när vi ser en risk att råka illa ut i andra sammanhang. 

Varför vill då inte våra klimatskeptiker använda försiktighetsprincipen? Varför föredrar de att visa upp en pinsam okunnighet? Jag tror att främsta skälet är att de är rädda för de åtgärder som krävs för att stoppa klimatförändringen. Men detta vill de inte erkänna, så deras taktik har alltid varit att förneka själva klimatförändringen. 

Nu håller tiden på att rinna ut för denna hållning. Allt fler inser att forskarvärlden har haft rätt hela tiden. Enstaka rop i natten kommer nog även fortsättningsvis att höras, men låt oss nu äntligen ta upp den viktigaste frågan: hur kan vi minska den globala uppvärmningen på bästa sätt?Citizens Climate Lobby (CCL) är en snabbt växande amerikansk klimatrörelse, och den har ett bra förslag: låt oss göra koldioxidutsläpp dyrare, utan att höja skattetrycket. Och det – Sture Åström – är inget som du behöver vara rädd för, det är bara en smartare variant av skatteväxling. Så här fungerar det: vi lägger en stigande avgift på alla fossila bränslen. Hela intäkten placeras i en fond. Och hela fonden töms varje månad, då hela behållningen delas ut i lika stora delar till varje vuxen medborgare.En sådan avgift skulle reducera koldioxidutsläppen, minska arbetslösheten och öka inkomsterna för minst halva befolkningen, den del som har sämst ekonomiska villkor. Förslaget har flera andra fördelar: det är lätt att införa, lätt att förklara och lätt att övervaka. 

I USA möter CCLs förslag ett växande intresse från ekonomer och politiker, både demokrater och republikaner. Att republikanerna visar allt större intresse är mycket uppmuntrande! Eftersom stigande koldioxidskatt med full utdelning inte höjer skattenivån, utan tvärtom stimulerar ekonomin, kan alla partier ställa sig bakom det. Det är helt enkelt klok politik.Klimatsvaret är den svenska delen av Citizens Climate Lobby. Läs gärna mer om förslaget på vår webbsida.