Så ska vår skola bli en spjutspets

Debatt • Publicerad 26 april 2004

Genom att minska antalet chefer och decentralisera mer av ansvaret till dem som direkt jobbar med eleverna och träffar föräldrarna, ska Trelleborg nå målet att bli en spjutspets i det svenska skolväsendet. Det skriver Barbro Melander, ny skolchef i Trelleborgs kommun, i dagens debatt. Kommunen har som ambition att vara en spjutspets inom det svenska skolväsendet. Avsikten är att förbättra barns och ungdomars och därmed skolans vardag. Denna utmaning lockade mig hit. Förskolan och skolan skall lägga den viktiga grunden för att man ska kunna möta och behärska de krav som framtiden ställer. Hur vi agerar i mötet med barn, ungdomar och föräldrar är avgörande för deras bild av oss. Barn och ungdomar ska mötas med respekt, känna att de duger, utmanas och stödjas till en positiv självbild "jag kan - jag vill - jag ska". Alltför många ungdomar lämnar skolan idag med en känsla av att inte duga. Dessutom lämnar många grundskolan med icke godkända betyg. Resultaten behöver förbättras och strävan är att alla vill gå vidare till gymnasiet. Ett mål är att ingen skall lämna skolan med mindre lust att lära än de hade när de började skolan. För att lyckas med ambitionen att vara en spjutspets krävs ett brett engagemang från alla berörda parter. Engagemanget för utbildning och kunskap behöver ytterligare ökas. Skolan är inte bara en angelägenhet för elever och lärare utan i lika hög utsträckning för föräldrar och för samhället i stort. För att nå dit behöver nya samverkansformer och ledningsstrukturer utvecklas. Ledningen har idag ansvar för såväl elevernas resultat, skolutveckling, arbetsorganisation och kvalitetsfrågor som för administration och den löpande driften av skolan. Det krävs ett annorlunda ledarskap. Ett ledarskap som har fokus på att bygga lärande team för att hitta nya arbetssätt som utvecklar och förbättrar barns och ungdomars sociala och kunskapsmässiga utveckling i nära dialog med föräldrar. Föräldrarnas delaktighet och engagemang i barnens skolgång genom exempelvis ökad kontakt med det egna barnets pedagoger är en angelägen uppgift. Om skolan och hemmet samarbetar och har gemensam syn på barnets utveckling kan vi göra underverk. Den nya organisationen ska underlätta genomförandet av spjutspetsskolan. Det finns tre bärande principer för organisationen, nämligen att decentralisera ansvar och befogenheter långt ut i organisationen, att renodla det pedagogiska arbetet från ekonomi och administration samt att integrera förskola och skola F-6 under en gemensam rektor. En ny funktion som processledare inrättas i varje arbetslag med syfte att leda gruppens pedagogiska arbete mot bättre resultat. Rektors roll blir att stödja processledarna i deras arbete att förbättra måluppfyllelsen för barn och ungdomar. De tre barn- och ungdomscheferna är rektorernas chef och arbetar tillsammans med förvaltningsledning och skolnämnd med de strategiska utvecklingsfrågorna för hela verksamheten. Engagemang bygger på möjlighet att påverka och ta ansvar. Jag tror att genom att decentralisera ansvar och befogenheter nära dem som har kontakt med barn, ungdomar och föräldrar kommer de klokaste besluten att fattas.

Petter Birgersson petter.birgersson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.