Annons

Så illa har SD behandlats

Många verka tycka att Sverigedemokraterna i Trelleborg blivit illa behandlade den gångna mandatperioden. Inte konstigt att de tror det när partiets ledare, Helmuth Petersén, säger att ”Kvartetten gjort allt för att hålla SD från möten”.
Publicerad 6 november 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Emil Samnegård (MP) ger sin version av spelet i maktens korridorer i Trelleborg.
Emil Samnegård (MP) ger sin version av spelet i maktens korridorer i Trelleborg.Foto: Tomas Nyberg

Men ord är ord och fakta är fakta. För fyra år sen satt jag som miljöpartist med och förhandlade den politiska organisationen i Trelleborg. Den tidigare moderatledaren Ulf Bingsgård hade riggat systemet väl för att ge femklöverstyret mesta möjliga makt. Han hade bytt ut presidium till arbetsutskott vilket gav det då lilla oppositionspartiet SD samma insyn som stora S. Han hade gjort nämndernas storlek jämna vilket klätt av SD sin vågmästarroll och gett ordföranden, det vill säga han själv, utslagsröst.

Som miljöpartist såg jag ingen anledning att ändra på det rådande upplägget. Genom udda nämnder blev Kvartetten inte bara av med ordförandes utslagsröst, varje extra ledamotsplats gick till oppositionen. Men Torbjörn Karlsson (S) ville inte följa Bingsgårds fotspår. Udda nämnder är praxis. Mitt förslag röstades ned och majoriteten blev svagare. SD fick nu den extra stol Kvartetten av godhet införde i kommunstyrelsen. Arbetsutskotten behölls för att ge de jämnstarka oppositionsblocken insyn i beredningsarbetet. Vilken sverigedemokrat kan vara missnöjd med det?

Annons

Systemet riggades för att göra alla oppositionspartier glada. Vad hände sen? Jo, Petersén blev ovän med fyra av de elva sverigedemokraterna som fått plats i fullmäktige. De fyra lämnade partiet och blev moderater. SD som av egen kraft skulle ta tre platser i kommunstyrelsen tog nu bara två. Och än värre så tappade de hälften av sina poster i nämnderna samt sina platser i arbetsutskotten till M/L. Moderaterna välkomnade avhopparna med öppna armar till Sverigedemokraternas förtret. Men Kvartetten hade inget inflytande över detta.

SD blev så pass arga över situationen så de införde proportionella val i protest. Proportionella val betyder i korthet att partierna inte kan ersätta personer som lämnat politiken. SD lyckades tyvärr, av misstag, välja in fel personer till sina ersättarplatser vilket gjorde deras lag svagare. Karlsson förstod den prekära situation som SD hamnat i. När SD krävde insynsplatser i arbetsutskotten gav han dem det. Jag var mer tveksam till beslutet då hela soppan var självförvållad av SD.

Tiden gick och flera av de personer som valts in på SD-stolar började lämna sina poster. Ett tu tre så hade Sverigedemokraterna inte längre någon närvarande representant i socialnämnden. Något som för övrigt även drabbade oss i MP. Igen blir Petersén förgrymmad och kräver att SD ska få ny insyn. Denna tredje gång är det svårare för Karlsson att hjälpa dem. Att välja in en person som inte sitter i nämnden till arbetsutskottens möte, där går gränsen. Om SD inte hade infört proportionella val hade detta inte blivit något problem. Om SD inte bråkat internt hade de haft en ordinarie plats i arbetsutskotten och fler politiker att luta sig mot. Men i stället läggs nu all skuld på Kvartetten. På presskonferensen säger Petersén att ”Det är nästan så det har blivit maniskt.” när han beskriver hur Kvartetten ansträngt sig för att hålla SD ute.

Jag är själv ordförande för ett utskott under kommunstyrelsen. Där har Petersén en insynsplats och han är alltid välkommen när han kan. Samma sak gäller kommunpolitikens kärna, kommunstyrelsens arbetsutskott. Även här har Petersén en insynsplats. Det funkar bra tycker jag. Petersén deltar och det är bra att kunna få in SD:s perspektiv tidigt i processen. Samma sak gäller styrgruppen för Kuststad 2025. Jag kan säkert ha missat någon liten detalj som gjort att Petersén och SD känner sig förfördelade. Men i de stora dragen är det absolut inte så. Inte på långa vägar.

När nu M, KD och SD sätter organisationen med sin knappa majoritet planerar de stryka arbetsutskotten som gett de båda oppositionsblocken plats. M/KD betalar tillbaka för SD:s stöd genom att röstar fram dem till arvoderade poster. Den riktiga oppositionen ges ingen post i presidierna. Detta bryter mot all form av vett och etikett inom politiken. Att döma av partiernas presskonferens verka SD:s motiv att minska insynen vara hämnd. Någon form av förvrängd öga för öga princip, där straffet för en flisa blir en bjälke.

Motivet för Mikael Rubins moderater och Erik Lundströms kristdemokrater att rigga en odemokratisk organisation kan inte vara en påhittad vendetta. Det verkar märkligt nog inte handla om politik heller då de som styre inte visar intresse för att lägga egen budget. Kan det vara så enkelt att det handlar om törst efter maktpositioner och arvode till varje pris? Fram till valet 2022 hoppas jag att fler trelleborgare tar modet till fånga och engagerar er politiskt. För just nu är vi på ett sluttande plan.

Emil Samnegård

gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons