Annons

Rubin (M): Styret vill bevara jordbruksmark

När man följer debatten kring kriminalvårdsanläggningen kan man få intrycket av att det nuvarande styret inte vill bevara åkermark, inget kan vara mer fel.
Publicerad 17 april 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skärmdump från förslag till detaljplan över område för kommande kriminalvårdsanstalt i Trelleborg.
Skärmdump från förslag till detaljplan över område för kommande kriminalvårdsanstalt i Trelleborg.

När ny översiktsplan nu tas fram kommer det politiska direktivet vara att bevara drygt 200 hektar åkermark genom att ändra tidigare tagna beslut.

När jag i TA-live läser att ”debatten om fängelset visar inga tecken på att avta” blir jag förundrad för att inte säga förargad. Den politiska debatten om att ta just denna mark i anspråk är sedan länge förbi och beslut är fattat 1992 och 2014. Slarvigt skriven text eller dåligt med resurser för att ta fram fakta?

Annons

Debatten har mest handlat om att använda jordbruksmark – det är i vart fall det argument som används officiellt när man är emot en kriminalvårdsanläggning.

Här kommer därför fakta för den som är intresserad av det:

1992 planlades hälften av marken där kriminalvårdsanläggningen ska byggas.

2014 fattades beslut om att den andra hälften skulle användas efter planperiodens slut eller med andra ord efter 2025.

Besluten i dessa båda frågor vann stort i kommunfullmäktige och inget parti röstade emot.

Här kommer några citat från beslutet från 2014. Politikerna som fanns med 1992 är sannolikt inte aktiva i dag varför jag väljer att lyfta fram beslutet från 2014.

Från beslutet kring ”Fördjupad översiktsplan för Trelleborg stad 2025”:

”Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördjupad översiktsplan för Trelleborg stad 2025.

Muntliga reservationer ifrån samtliga närvarande ledamöter ifrån MP och SÖS till förmån för respektive återremissyttrande.”

Vad innehöll då reservationerna från MP och SÖS?

Annons

Miljöpartiet ville ta bort den östra infarten ur planen. De ville även ta tillvara östra industriområdet i form av en ny stadsdel och att inkludera en andra pågatågstation innan 2025. De ville även skala ner befolkningsmålens betydelse. Ingenting alls om att skydda åkermark.

Bertil Larsson från SÖS ville komplettera ärendet med en utredning om västlig infart enligt det medborgarförslag som lämnats in tidigare. Ingenting alls om att skydda åkermark.

”Mest anmärkningsvärt är väl ändå Centerpartiets agerande som alltså 2014 röstade för att använda området men i dag alltså vänder på kappan och hävdar något annat.”
Mikael Rubin (M)

Partierna som yrkade bifall till förslaget, som det heter på politikerspråk, var som följer, med andra ord de partier som ville anta förslaget om den fördjupade översiktsplanen Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Liberalerna (då Folkpartiet).

Mest anmärkningsvärt är väl ändå Centerpartiets agerande som alltså 2014 röstade för att använda området men i dag alltså vänder på kappan och hävdar något annat. En pikant detalj i sammanhanget är att ordföranden i den politiska styrgruppen för fördjupade översiktsplanen 2014 fortfarande är politiker och centerpartist och heter Patrik Holmberg.

Samhällsbyggnadsfrågor i en kommun är långsiktiga och bör tas i så stor majoritet som är möjligt. Därför vill jag framföra ett tack till Liberalerna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Vi vill ibland olika och tycker olika men vi samtliga partier står upp för att vi vill kommunens bästa. Och står för de beslut vi noga har övervägt och kan därför försvara dem.

Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons