Annons

Rösta för en öppen och demokratisk folkkyrka

Den 19 september är det val i Svenska kyrkan.
Publicerad 4 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sankt Nicolai kyrka.
Sankt Nicolai kyrka.Foto: Tomas Nyberg

Vi socialdemokrater i Svenska kyrkan ställer upp i valet på alla kyrkans beslutande nivåer församling, stiftsfullmäktige och riksmötet. I Trelleborgs församling har vi en lista med många kandidater som engagerar sig för att vår politik och våra värderingar ska få genomslag i församlingslivets vardagsarbete.

Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag. Några tar del av musikutbudet och annan kulturverksamhet. Andra kommer till kyrkan för att dela livets stora händelser tillsammans vid dop, konfirmationer, vigsel och begravning.

Annons

Vilken relation du än har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Vi socialdemokrater vill ha en kyrka som är öppen för alla.

En kyrka som är öppen för alla – det är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.

I en öppen och demokratisk folkkyrka ska alla människor vara välkomna, oavsett var man befinner sig på trons vägar. Mot detta mobiliserar nu krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera!

I stället bekämpar vi alla former av rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd. Att alla behandlas lika – oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, funktionsvariaton, kön eller hudfärg – är en grundpelare som vår kyrkopolitik vilar på.

Rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet den 19 september.

Eva Höckert och Kerstin Johansson, valledare för Socialdemokraterna i kyrkovalet i Trelleborg.

Annons
Annons
Annons
Annons