Debatt

Rör inte våra bussar!

Debatt Artikeln publicerades

Nu ska det sparas igen och för tredje (eller fjärde) gången funderar styret på att lägga ut skolbussverksamheten på entreprenad. Förutom att det skapar oro bland chaufförerna så svävar föräldrar och barn i onödig ovisshet.

Besparingar kommer oftast på tapeten när nyanskaffning av bussar kommer på tal och investeringskalkylerna presenteras för ekonomerna. Visst är det lätt att motivera besparingen på kort sikt men att avveckla en väl fungerande verksamhet gör att vi i framtiden blir beroende av anbuden vid nya upphandlingar. Det finns nog ingen bussentreprenör som inte skruvar ner och sockrar sitt anbud för att få uppdraget med förhoppningen om att senare kunna tilläggsfakturera för merjobb eller extra körningar. En fördjupad ekonomisk utredning som bildningsförvaltningen gjorde hösten 2011 visade att upphandlade skoltransporter i andra kommuner blev dyrare är att ha den i egen regi. Det gäller troligen även i dag!

Bussar och kalkyler är en hårdvara och enkelt att räkna på. Men hur värderar man ”mjukvaran”? Det arbete som chaufförerna dagligen utför. Med sin lokal kännedom kan de varenda väg och plats där skolbarnen ska hämtas och lämnas. De känner varenda barn och barnen i sin tur känner igen sin chaufför. Det ger en trygghet för barnen men också för föräldrarna. Den ”mjukvaran” kan man inte sätta pris på. Den är ovärderlig och försvinner i samma ögonblick som skolbussarna läggs ut på entreprenad.

Vi i SÖS tänker inte dra in bussarna. Vi vill i stället dra tillbaka förslaget!

Anders Ahvander och Tom Magnusson (SÖS)