Debatt

Rör inte ASIH!

Debatt Artikeln publicerades
Skribenten värnar om ASIH.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Skribenten värnar om ASIH.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, är en fantastisk verksamhet som tar hand om patienter med en obotlig sjukdom. Man kan få vård i egna hemmet av kvalificerad personal med tillgång till expertis dygnet runt. Viktigt är att ASIH inte enbart är till för patienter i livets slutskede utan även kan hjälpa till vid enstaka tillfällen!

Vården kan ges som punktinsats som till exempel hjälp med dropp i form av blod, penicillin eller annat läkemedel.

Den kan också ges som stöd och hjälp med exempelvis smärtstillande och andra läkemedel i livets slutskede om patient och anhöriga vill att den sista tiden skall tillbringas i det egna hemmet.

Verksamheten inrymmer även en hospice-verksamhet där man blir inlagd under en längre eller kortare tid för avlastning eller om man vill ha tillgång till kvalificerad personal hela den sista tiden.

Jag har haft förmånen att studera verksamheten både som medarbetare i två år och som anhörig, då en nära anhörig fick cytostatika i hemmet genom ASIH:s försorg och en annan anhörig fick sluta sin tid i trygghet i hospice lokaler och vård.

Nu har HSN, hälso- och sjukvårdsnämnden, tagit ett beslut om en utredning för eventuell utförsäljning av både ASIH samt hospice-verksamheterna i Malmö samt Trelleborg.

Både som anhörig och facklig förtroendeman tar jag kraftigt avstånd från detta beslut!

Som anhörig litar jag till den expertis som finns i nuvarande verksamhet, och som facklig förtroendeman har jag erfarenhet från andra verksamheter som ”knoppats av” för att drivas av privata entreprenörer och där kvalitet ersatts av vinstintresse.

I en upphandling skriver man ett kontrakt för ett visst antal år som man sedan kan förlänga eller sälja ut till en ny entreprenör. Detta blir en arbetsmiljöfråga då personalen endast kan garanteras arbete för den tiden kontraktet löper, och om kontraktet inte förnyas kan stå utan arbete. Detta har tidigare varit en verklighet för till exempel bussförare.

Verksamheterna i Trelleborg och Malmö har en längre tid dragits med bekymmer angående rekrytering och lokaler så jag förmodar att idén om utförsäljning kan ses som ett sätt att göra sig av med problemen. Detta är inte förenligt med Region Skånes föresats att vara en god arbetsgivare!

Som både anhörig och facklig förtroendeman ber jag alla er som verkligen har blivit hjälpta genom ASIH:s försorg att sluta upp och visa att det inte är ok att ens fundera på utförsäljning av denna verksamhet!

Detta är en verksamhet som verkligen berör då den ger många en chans att få leva sin sista tid med värdighet utan smärta i egna hemmet, och anhöriga en trygghet att stöd finns bara ett telefonsamtal iväg!

Ylva Månsson

huvudskyddsombud

Kommunal Skåne