Annons

Riktade statsbidrag ökar inte välfärden

Vårt land är uppbyggt på ett samspel mellan riksdag, region och kommun för att stärka vår välfärd.
Publicerad 20 november 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Nattis” inom förskolan är en nödvändighet för många föräldrar som arbetar nattskift och oregelbundna tider men har på många platser lagts ner, konstaterar Ola Olsson (C).
”Nattis” inom förskolan är en nödvändighet för många föräldrar som arbetar nattskift och oregelbundna tider men har på många platser lagts ner, konstaterar Ola Olsson (C).Foto: Alf Pergeman/TT

Våra skattemedel skall användas så bra och effektivt som möjligt. Sveriges kommuner och regioner presenterade under sommaren en enkät som ställts till alla landets kommunstyrelse- och regionstyrelseordförande över partigränserna. I resultatet går att utläsa att 94 procent ansåg att statsbidrag i första hand ska vara generella och nivåhöjande övriga 6 procent instämde delvis.

I dagsläget finns cirka 180 riktade statsbidrag med olika ansökningsförfarande och olika krav på redovisning och medfinansiering. Under perioden 2012 till 2018 ökade de riktade statsbidragen med 60 procent från 28 miljarder till 44 miljarder kronor.

Annons

Vi i Centerpartiet vill uppmana regeringen att lyssna på företrädarna från Sveriges alla kommuner och regioner samt föra en dialog kring hur de faktiska behoven ser ut. Det kan inte var rätt att alla hanteras på samma sätt, man måste inse att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av vårt land. De statliga myndigheterna Statskontoret och Riksrevisionen har i analyser konstaterat att syftet med riktade statsbidrag oftast inte nås, att de skapar stor meradministration och ökar klyftan mellan olika kommuner.

Ett tydligt exempel på det är satsningen på så kallat ”nattis” inom förskolan som är en nödvändighet för många föräldrar som arbetar nattskift och oregelbundna tider. Under 2019 fick 192 kommuner dela på 77 miljoner kronor för att öppna denna verksamhet. I praktiken innebar det att för ett år fick en kommun med cirka 5 000 invånare fick drygt 9 000 kronor och en kommun med cirka 40 000 invånare fick cirka 160 000 kronor. De stora rubrikerna om satsning skapade förväntningar hos invånare och anställda. I själva verket räckte dessa pengar inte till på långa vägar för att driva en bra verksamhet vilket i dag lett till att många nattis lagts ner.

”Det kan inte var rätt att alla hanteras på samma sätt, man måste inse att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av vårt land.”
Ola Olsson (C)

Det kan inte vara rätt att lägga skattepengar på onödig administration när behov finns inom skola, äldreomsorgen, infrastruktur, hälso- och sjukvård som skapar trygga förutsättningar för människorna i vardagen. Således måste de riktade statsbidragen minska i både omfattning och antal. Regionerna och kommunerna måste få långsiktiga besked om de ekonomiska ramarna för att kunna planera för en god kvalitet och effektivitet till medborgarna som möjliggör en god ekonomisk planering och hushållning med skattepengar.

Det främsta målet för våra regioner och kommuner är att leverera välfärd till våra medborgare och inte lägga tid och pengar på onödiga byråkratiska regler och administration. Grunden i vårt samhälle är att regionala och kommunal företrädare måste få förutsättningar för att skapa utveckling och ge människorna en trygg och bra vardag.

Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons