Debatt

Rekrytera med arbetstidsförkortning – ingen utförsäljning av palliativa i Trelleborg!

Debatt Artikeln publicerades
Får man inga sökanden till tjänsterna på palliativa avdelningen i Trelleborg, får vi tänka annorlunda, tänka nytt. Inte reflexmässigt sälja ut, menar skribenterna.
Foto: Tomas Nyberg
Får man inga sökanden till tjänsterna på palliativa avdelningen i Trelleborg, får vi tänka annorlunda, tänka nytt. Inte reflexmässigt sälja ut, menar skribenterna.

I takt med att marknaden gräver sig allt djupare in i välfärden, i takt med att allt färre väljer att arbeta inom välfärdsyrken för att arbetsmiljön och lön för mödan inte lockar, blir de desperata, ideologiskt fastlåsta förslagen allt mer absurda.

Få trelleborgare har missat att den fina palliativa avdelningen i Trelleborg inte finns kvar. Flera försök att öppna den på nytt har gjorts: man har utlovat öppnande vid flera tillfällen, men löftena har svikits var gång. Förvaltningen har inte lyckats rekrytera och har de lyckats rekrytera har den rekryterade inte kunnat få ett startdatum när denne skulle börja jobba. Vem har möjlighet att acceptera sådana villkor vid byte av arbetsplats?

Det senaste lågvattenmärket är att omvårdnaden av människor i livets slutskede, när det inte längre finns någon bot utan endast symtomlindring, ska ut på en marknad till hugande spekulanter. I handlingarna på Hälso- och sjukvårdsnämnden stod det skrivet att den nya aktören inte fick konkurrera med lön. Ridå!

Har Alliansen fullständigt missat att lön och god arbetsmiljö är nyckeln för att rekrytera personal? Har Alliansen fullständigt missat att det pågår medling mellan Vårdförbundet och SKL? Har Alliansen fullständigt missat alla löneuppror? Gillar inte Alliansen marknadens principer, eller gäller dess principer bara när det passar?

De vårdanställda blir inte heller fler för att det finns fler aktörer. 1+1 blir inte 3 hur man än räknar. Vi måste sluta sälja ut skåningarnas välfärd och satsa på personalen med löner och justare arbetsvillkor. Det är vår regions ödesfråga.

Vi i Vänsterpartiet vill skapa långsiktiga förutsättningar och satsa på personalen genom en låglönesatsning, akademisk specialisttjänstgöring (AST-utbildning) och kompetensutbildning för undersköterskor. Vi vill att servicemedarbetarna ska vara anställda av vårdenheten. Vi vill skapa en hållbar arbetsmiljö med 30 timmars arbetsvecka. Det var operation i Mölndals lyckosatsning: från noll sökande till tjänsterna till full bemanning och minskad sjukfrånvaro.

Den palliativa enheten hade varit en ypperlig arbetsplats att pröva detta på. Får man inga sökanden till tjänsterna, får vi tänka annorlunda, tänka nytt. Inte reflexmässigt sälja ut.

Agneta Lenander,

Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

Peter Ahlbom,

Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

Mats Sjölin,

ordförande Vänsterpartiet Trelleborg