Annons

Reglera undervisningsskyldigheten för Trelleborgs lärare

Trelleborgs skolor står och faller med kommunens förmåga att rekrytera kompetenta lärare. För att kunna konkurrera med våra grannkommuner måste nya vägar prövas, i synnerhet med tanke på den akuta bristsituation som uppstått i personalförsörjningen.
Publicerad 3 januari 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Söderslättspartiet menar att en reglering av undervisningsskyldigheten är ett sätt att göra lärartjänsterna i Trelleborg attraktiva.
Söderslättspartiet menar att en reglering av undervisningsskyldigheten är ett sätt att göra lärartjänsterna i Trelleborg attraktiva.Foto: Gorm, Kallestad

Lön kommer alltid att vara en viktig faktor, men i takt med att lärares löneläge börjar närma sig acceptabla nivåer är det dags att se till andra åtgärder som kan öka Trelleborgs möjlig­heter att attrahera behöriga lärare. Det som ligger närmast till hands är en översyn av arbets­tiden och dess innehåll.

För bara ett kvartssekel sedan var Sverige en av världens mest framgångsrika utbildnings­nationer. Toppeleverna sökte sig fortfarande till lärarbanan. Då fanns ännu ett reglerat system för undervisningstid för lärarna. Alla lärare hade en fastlagd tid de skulle under­visa (undervisningsskyldighet, USK). Denna tid varierade utifrån ämne och ålder på elev­erna. Tiden var visserligen schabloniserad men grundade sig i en hundraårig erfarenhet av be­hovet av för- och efterarbete utifrån undervisningens karaktär och komplexitet.

Annons

Mätt i 40-minuterslektioner hade klasslärarna på låg- och mellanstadiet och lärarna i praktiskt-estetiska ämnen på högstadiet 29 timmars USK, övriga lärare på högstadiet hade 24 timmar. En lärare i allmänna ämnen i gymnasieskolan hade en USK på 21 lektioner i vecka. Om en lärare hade fler schemalagda lektioner fick de ersättning för det. Detta system avskaffades den sista december år 1999, men det gäller ännu i Finland.

Till finska lärare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisnings­skyldigheten i tjänsten. Detta gäller också lärare som ger extra undervisning åt en behöv­ande elev. Det är sannolikt att anställningsvillkoren för finska lärare bidrar till att läraryrket i Finland är mer attraktivt än i Sverige.

Det är på samma sätt sannolikt att en lärartjänst i Trelleborg skulle locka fler sökande än motsvarande i Malmö, Svedala eller Vellinge, om arbetsinnehållet tydliggjordes i en reg­lering av undervisningsskyldigheten. Detta skulle också på sikt påverka sjukskriv­nings­tal­en i positiv riktning, eftersom arbetsbördan skulle bli mer överblickbar.

Söderslättspartiet har föreslagit att bildningsnämnden under år 2019 tar fram ett förslag avseende reglerad och differen­tierad under­vis­­nings­­­skyld­ig­het.

Låt oss hoppas att den tillträdande nämndsordföranden tar intryck av klokskapen hos vårt broderfolk. Han har ju finska anor, så det borde finnas extra goda förutsättningar.

Lars Hemzelius (SÖS)

Annons
Annons
Annons
Annons