Annons

Regeringens bristande energipolitik är ett fiasko för klimatet och svensk tillväxt

Tack regeringen, för dyr och smutsig el! Det är inte värdigt ett modernt och miljömedvetet land som Sverige.
Publicerad 6 februari 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Elimporten från Danmark, Polen och Tyskland kommer främst från smutsig kolkraft, skriver två representanter för Liberalerna.
Elimporten från Danmark, Polen och Tyskland kommer främst från smutsig kolkraft, skriver två representanter för Liberalerna.Foto: Pontus Lundahl/TT

Sverige har redan slitna vattenledningar, trasiga vägar och gamla järnvägar. Investeringsbehoven är enorma. Nu håller regeringen även på att göra landets redan skakiga elförsörjning mer beroende av kolkraft. Ska vi bli ett U-land?

Elbrist, hotade jobb och företag, importerad kolkraft och en haltande grön omställning. Regeringens bristande energipolitik är ett fiasko både för klimatet och svensk tillväxt. Liberalerna varnade Socialdemokraterna för konsekvenserna av att stänga ned kärnkraften redan för 18 år sedan. Tyvärr verkar man vara lika oförmögen att förstå problematiken nu som då.

Annons

Sveriges pågående avveckling av kärnkraft, pådriven av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har lämnat Sydsverige med låg planerbar elproduktion och ett sårbart elsystem. Effekt- och kapacitetsbristen är redan hög och hotar både företag och 19 000 jobb i Skåne. Trots detta fortsätter regeringen kärnkraftsavvecklingen, senast Ringhals 1 vid årsskiftet, som stod för 4 procent av Sveriges elproduktion.

Detta är bekymmersamt.

Om Sverige inte har elproduktionskapacitet att möta efterfrågan tvingas vi importera el från våra grannländer. Elimporten från Danmark, Polen och Tyskland kommer främst från smutsig kolkraft. Elen blir också dyrare när efterfrågan är hög och tillgången på el är låg i landet.

Stängningen av Ringhals 1 har inneburit ökad import av kolkraft, vilket motsvarar ökade koldioxidutsläpp om 720 ton i timmen vissa dagar. Vecka fem i år började även med att elpriserna femdubblades för elkunderna.

Liberalerna i Skåne uppmärksammade dåvarande miljöminister Sommestad (S) redan 2003 att regeringens vårdslösa energipolitik kunde få dessa konsekvenser. Därmed gav Liberalerna Socialdemokraterna en möjlighet att tidigt tänka om för att säkra Sveriges framtida tillväxt och klimatomställning. Tyvärr valde regeringen att vifta bort våra varningar.

Befolkningsökning, växande städer och effektkrävande investeringar inom industri och transportsektorn gör att vi konsumerar mer och mer el. Elanvändningen kan komma att fyrfaldigas fram till år 2050 skriver företrädare för energibranschen på DN Debatt. Två tredjedelar av Sveriges utsläpp kommer från industrier och transporter. Om dessa sektorer ska kunna elektrifieras, och Sverige nå sina klimatmål, krävs en ökad elproduktion för att möta framtidens efterfrågan.

Likaså behöver företag och hushåll en god vattentillgång och bra vägar och järnvägar.

”När resten av västvärlden börjar avveckla kolkraften, börjar alltså Sverige i stället göra sig mer beroende kol.”
Louise Eklund och Henrik Silfverstolpe (L)

Europa genomgår en övergång till fossilfria energisystem för att uppnå sina åtaganden i Parisavtalet. Kolet håller på att avvecklas i rasande takt. Inte minst i de stora kolkraftsberoende länderna Tyskland och Polen. När resten av västvärlden börjar avveckla kolkraften, börjar alltså Sverige i stället göra sig mer beroende kol.

Så här kan vi inte fortsätta. Regeringens havererande energipolitik spiller över på Sveriges trovärdighet i miljö- och näringslivsfrågor.

Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne

Henrik Silfverstolpe, ordförande Liberalerna i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons