Annons

Regeringen motarbetar bönderna

Visste du att hälften av maten vi svenskar äter är importerad? Skulle Sverige hamna i krig får vi svårt att försörja oss med livsmedel. Om kriget kommer skulle hyllorna i butikerna gapa tomma redan efter ett dygn.
Publicerad 1 februari 2018
Centerpartiet har över 90 konkreta förslag på att stärka livsmedelskedjan, enligt skribenterna.
Centerpartiet har över 90 konkreta förslag på att stärka livsmedelskedjan, enligt skribenterna.Foto: Johanna Eriksson

Svensk livsmedelsförsörjning är med andra ord beroende av en säker omvärld. Men tyvärr lever vi i en orolig tid. Försvarsberedningen skriver i sin totalförsvarsrapport att ett väpnat angrepp mot Sverige inte är uteslutet.

Sverige måste därför snabbt förbättra livsmedelsberedskapen för krig. För att kunna göra det behöver Sveriges bönder bättre villkor. Det handlar om att öka andelen svenskproducerad mat.

Annons

Då måste svenskt jordbruk bli mer konkurrenskraftigt. Dels behöver det blir billigare att driva jordbruk, så att bönderna kan konkurrera med låga priser från utlandet och producera mer. Dels måste Sverige driva på i EU för att andra länder ska ha lika hårda miljö- och djurskyddskrav som svenska bönder.

Den rödgröna regeringen säger sig värna det svenska jordbruket. Riksdagen har också beslutat om en livsmedelsstrategi, där det står att livsmedelsproduktionen ska öka och sårbarheten i livsmedelskedjan minska. Men ännu ser vi inga åtgärder som gör en direkt skillnad för de livsmedelsproducerande företagen och minskar sårbarheten.

I stället har vi sett hur regeringen i det närmaste motarbetar bönderna. Man har till exempel planer på en kilometerskatt, som skulle öka kostnaderna markant för svenska bönder. Man har också gjort det dyrare för bönder att anställa. Regeringens kostnadshöjningar innebär att svenska livsmedelsföretag slås ut, gårdar tvingas stänga, produktion flyttar utomlands. Beredskapen blir helt enkelt sämre.

Centerpartiet har över 90 konkreta förslag på att stärka livsmedelskedjan. I vår budget har vi ett bondepaket på 300 miljoner kronor, med sänkt arbetsgivaravgift, höjd återbetalning av dieselskatten och en satsning på grön omställning.

Både livsmedelsstrategin och försvarsberedningens rapport innehåller en rad förslag för att öka Sveriges livsmedelsförsörjning. Regeringen måste nu göra verklighet av förslagen. Res er från långbänken och prioritera arbetet med att stärka totalförsvaret. Det behövs mer än på väldigt länge.

Daniel Bäckström (C),

försvarspolitisk talesperson

Kristina Yngwe (C),

vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Patrik Holmberg (C),

gruppledare i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons