”Politiska organisationen sväller – men insynen blir inte bättre”

På det senaste kommunstyrelsemötet föreslog styret att dess arbetsutskott (AU) skulle utökas så att samtliga partier kunde få plats där.
Publicerad 15 maj 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vem vet, efter nästa val finns det kanske en annan majoritet och då krävs samarbete före maktkoncentration. Varför inte börja samarbetsträna redan nu? skriver Ola Olsson (C) och Mats Sjölin (V) i ett gemensamt debattinlägg.
Vem vet, efter nästa val finns det kanske en annan majoritet och då krävs samarbete före maktkoncentration. Varför inte börja samarbetsträna redan nu? skriver Ola Olsson (C) och Mats Sjölin (V) i ett gemensamt debattinlägg.Foto: Mårten Svemark

För ökad insyn och för att alla partier skulle få del av underlaget till kommunstyrelsemötena samtidigt och med tid att hinna läsa in sig på ärendena.

Inom styret valde man att låta deras nya platser gå till Liberalerna varvid samtliga fyra styrande partier finns med i AU. Samma generositet eller samarbete fanns inte i oppositionen. Socialdemokraterna tog själv hand om de nya platserna och bortsåg därmed från syftet med utökningen, att alla partier skulle få insyn. Centerpartiet och Vänsterpartiet hamnar än en gång utanför, i stället kommer nu fyra socialdemokrater att trängas i AU. Den politiska organisationen sväller ytterligare, men insynen blir inte bättre. Utökningen ger ökade kostnader, men den ger inget ökat värde.

Nu finns det en bakgrund. Styret har, mot all praxis, bemannat samtliga presidier i dess helhet och därmed utestängt oppositionen. Styret har också tillsatt ett helt gäng kommunalråd i en kraftigt utökad politisk organisation. Insynsplatser har tillskapats, men det är på marginalen, och de har nästan undantagslöst hamnat hos de båda största oppositionspartierna. Den politiska organisationen har vuxit, men öppenheten och insynen har minskat och det påverkar hela oppositionen.

”Styret har, mot all praxis, bemannat samtliga presidier i dess helhet och därmed utestängt oppositionen.”
Ola Olsson (C) och Mats Sjölin (V)

Men det finns onekligen stor utvecklingspotential vad gäller samarbetet inom ”oppositionen”. För vem vet, efter nästa val finns det kanske en annan majoritet och då krävs samarbete före maktkoncentration. Varför inte börja samarbetsträna redan nu?

Ola Olsson, Centerpartiet

Mats Sjölin, Vänsterpartiet