Pingvin kan flytta till sin nya hemmaarena våren 2024

Angående fördröjningen av Pingvins nya arena som TA skrev om (den 17 mars).
Publicerad 31 mars 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Parallellt som sökandet efter en ny rugbyanläggning pågick så togs en tillfällig lösning fram av kultur- och fritidsnämnden som gav Pingvin möjligheten att spela sina matcher på Gylle stadion, skriver Ann Kajson Carlqvist (M), Mathias Andersson (SD), Erik Lundström (KD) och Henrik Silfverstolpe (L) i ett debattinlägg.
Parallellt som sökandet efter en ny rugbyanläggning pågick så togs en tillfällig lösning fram av kultur- och fritidsnämnden som gav Pingvin möjligheten att spela sina matcher på Gylle stadion, skriver Ann Kajson Carlqvist (M), Mathias Andersson (SD), Erik Lundström (KD) och Henrik Silfverstolpe (L) i ett debattinlägg.Foto: Christer Thorell

Det finns flera anledningar till fördröjningen av rugbyklubben Pingvins nya planerade arena norr om Ymorvallen. Redan 2016 blev det uppmärksammat att den dåvarande rugbyplanen på Pilevallen inte var godkänd för spel i högsta serien enligt Svenska Rugbyförbundets reglemente, under samma tidsperiod antogs en ny detaljplan för Köpingeområdet som möjliggjorde byggandet av Internationella engelska skolan samt en ny idrottshall. Den nya idrottshallen, som går under namnet Pilehallen, uppfördes för att både Internationella engelska skolan och Pilevallskolan ska kunna bedriva idrott.

Under de kommande åren inledde tekniska servicenämndens ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande samt kommunstyrelsens vice ordförande i nära dialog med Pingvin Rugbyclub ett arbete för att hitta möjliga platser för en ny rugbyanläggning. Slutligen föll placeringen av den nya rugbyanläggningen norr om Ymorvallen. Parallellt som sökandet efter en ny rugbyanläggning pågick så togs en tillfällig lösning fram av kultur- och fritidsnämnden som gav Pingvin möjligheten att spela sina matcher på Gylle stadion.

Detaljplanen för den nya rugbyplanen klubbades av kommunfullmäktige i september 2021 men överklagades, vilket försenade processen med minst sex månader.

Kommunen gick våren 2022 ut med en upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) där syftet var att ge klimatsmarta samt hållbara naturgräsplaner med hjälp av biokol och därmed eliminera spridningen av mikroplaster, kommunen fick dock inga anbud som motsvarade kraven.

I dag har en ny upphandling för rugbyanläggningen presenterats, där en traditionell naturgräsplan planeras. I oktober 2022 tecknades ett avtal med en totalentreprenör som ska bygga den nya rugbyplanen, dock tog bygglovsprocessen längre tid än beräknat. Det ska tilläggas att tjänstemännen i tekniska serviceförvaltningen har gjort allt för att snabba på ärendet med den nya rugbyplanen och har haft dagliga dialoger med entreprenören. Det är den entreprenör som får upphandlingen som skall ombesörja att bygglov ansöks och finns på plats innan byggstart.

Så om man summerar det som hänt på öster kan konstateras att för fem år sedan var det en ödslig plats med en rugbyanläggning som inte var godkänd och en idrottshall som hade stora behov av reinvestering och tillika inte kunde motsvara de behov som idrotten och skolan behövde. I dag står en ny F-9 skola på platsen, en dubbel idrottshall som tillika kan erbjuda goda förutsättningar för friidrotten, en fritidsgård och inom inte allt för lång tid en nya rugbyanläggning med läktare och omklädningsutrymmen.

”Så om man summerar det som hänt på öster kan konstateras att för fem år sedan var det en ödslig plats med en rugbyanläggning som inte var godkänd och en idrottshall som hade stora behov av reinvestering och tillika inte kunde motsvara de behov som idrotten och skolan behövde.”
Ann Kajson Carlqvist (M), Mathias Andersson (SD), Erik Lundström (KD) och Henrik Silfverstolpe (L)

Slutligen så har kommunen nära kontakt med entreprenören och enligt den senaste uppdateringen så kan allt vara klart i november 2023. Detta betyder att Pingvin RC kan flytta till sin nya hemmaarena i samband med säsongspremiären våren 2024.

Vi har full förståelse för vad denna försening innebär för Pingvin. Kultur- och fritidsnämnden har gett föreningen ett extra stöd för den förlust de gjort på grund av flytten till Gylle. I dag tränar Pingvins juniorer vid Söderslättshallen vilket inte är helt optimalt. Vi jobbar nu för fullt med en ny träningsplats för juniorerna i närheten av deras kommande arena.

Ann Kajson Carlqvist, för Moderaterna

Mathias Andersson, för Sverigedemokraterna

Erik Lundström, för Kristdemokraterna

Henrik Silfverstolpe, för Liberalerna