Personer med intellektuell funktionsnedsättning – fångade i fattigdom

Det är ekonomiskt kärva tider för många i Sverige i dag. Men för vissa var situationen illa redan innan matpriser, räntor och elpriser sköt i höjden.
Publicerad 22 maj 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Personer som behöver bo i LSS-bostäder kan inte låta hyran styra bostadsvalet. Alternativen är inte särskilt många, konstaterar Anders Lago och Tina Pettersson, FUB. På bilden LSS-boendeet på Virkesvägen i Trelleborg.
Personer som behöver bo i LSS-bostäder kan inte låta hyran styra bostadsvalet. Alternativen är inte särskilt många, konstaterar Anders Lago och Tina Pettersson, FUB. På bilden LSS-boendeet på Virkesvägen i Trelleborg.Foto: Tomas Nyberg

FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” visar att en person med sjuk- och aktivitetsersättning kan gå back med cirka 1 700 kronor varje månad. Många människor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har aktivitets- och sjukersättning som enda inkomstkälla och kommer inte kunna arbeta under sitt liv. Med en genomsnittlig hyra för en LSS-bostad, rimliga hushållskostnader utifrån Konsumentverkets beräkningar och de ersättningar som erbjuds landar många personer med IF på minus i slutet av månaden.

Ett av problemen är ersättningsnivåerna, vilka bestäms av staten. Men det finns mycket som kommunerna kan göra för att förbättra situationen. Ett sätt är genom det kommunala bostadstillägget. I enkäten ”Boende på (o)lika villkor” från 2019 uppgav 21 kommuner, av de 174 som svarade, att de har ett kommunalt bostadstillägg. Trelleborgs kommun var inte en av dem. Det finns ingen skyldighet att ha tillägget, men möjligheten finns. Trelleborgs kommun, minska den ekonomiska utsattheten för personer med IF ni också – inför ett bostadstillägg!

”Trelleborgs kommun, minska den ekonomiska utsattheten för personer med IF ni också – inför ett bostadstillägg!”
Anders Lago och Tina Pettersson, FUB

Personer som behöver bo i LSS-bostäder kan inte heller låta hyran styra bostadsvalet. Alternativen är inte särskilt många. Socialstyrelsens lägesrapport från 2020 visar att ekonomiskt bistånd har ökat bland personer med LSS-insatser jämfört med för tio år sedan. För många är därför hyrans storlek en avgörande faktor för att få budgeten att gå ihop. Det är kommunerna som beslutar om hyran och tyvärr höjer många kommuner hyran kraftigt i år. För en person som redan har en tunn plånbok, kan höjningen i år vara det som gör att man tvingas söka försörjningsstöd.

FUB vill att Trelleborgs kommun:

- Inför ett kommunalt bostadstillägg

- Sänker hyrorna för LSS-bostäder

Anders Lago, förbundsordförande Riksförbundet FUB

Tina Pettersson, ordförande FUB Trelleborg