Annons

Personalen viktigast för den skånska vården

Centerpartiet vill att vården ska vara en attraktiv arbetsplats för fler. Vi vill att fler ska se vårdyrket som ett karriärval med många spännande möjligheter för framtiden. För att lyckas med det måste arbetsmiljön bli bättre, tryggheten för såväl patienter som personal öka, lönerna bli högre, förmåner bättre och möjligheterna till vidareutbildning förbättras.
Trelleborg • Publicerad 21 juni 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
C vill att fler ska se vårdyrket som ett karriärval med många spännande möjligheter.
C vill att fler ska se vårdyrket som ett karriärval med många spännande möjligheter.Foto: Tomas Nyberg

Vårdpersonalen i Region Skåne gör otroliga insatser varje dag, dygnet runt, som gör skåningen tryggare vid sjukdom, olycksfall eller andra situationer där vården behövs. Utan vår vårdpersonal kan vi inte helt enkelt bedriva en trygg och säker vård för varje skåning.

För att upprätthålla en god nära vård måste vi få fler att välja vårdyrket men också se till att de som redan befinner sig inom yrket trivs, utvecklas och stannar kvar. För att detta ska bli möjligt måste vi utveckla personalpolitiken och ge vårdpersonalen rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför lägger vi fram en rad förslag som ska göra vårdyrkena attraktivare.

Annons

Fler yrkeskategorier, som exempelvis undersköterskor, ska erbjudas möjlighet att vidareutvecklas i sitt yrke. Specialistsjuksköterskorna måste också bli fler. Vi vill att fler anställda inom Region Skåne ska kunna få sin specialistutbildning helt eller delvis betald.

Det är orimligt att du ska bli utsatt för hot på din arbetsplats. Den skånska vårdmiljön ska vara fri från hot, trakasserier och våld. Därför finns anledning att titta på hur lagen kan förstärkas för att ge personalen inom vård och omsorg extra skydd. Där det är möjlig måste vi även bygga bort otrygga arbetsmiljöer.

Det viktiga arbetet som vårdpersonalen gör varje dag, dygnet runt, måste synas i lönekuvertet. För oss är det självklart att Region Skåne erbjuder personalen en konkurrenskraftig lön med en tydlig lönetrappa. Vi vill även att Region Skåne blir bättre på löneväxling såsom semesterväxling och till exempel förmånscyklar. Vi behöver helt enkelt jobba mycket aktivare med förmånerna.

Forskningen är en viktig del av vården. Genom forskning hittar vi nya sätt att angripa sjukdomar, bemöta människor och förebygga sjukdom. Därför vill vi att fler ska få möjlighet till parallellt forskningsarbete vid sidan om ordinarie arbete. På så sätt ökar vi forskningsviljan och belönar vi engagemang och nyfikenhet.

Vi vet att det har varit riktigt tuffa år för de som arbetar i den skånska vården. Vi, och alla skåningar, är tacksamma för de som varje dag går till jobbet för att ta hand om oss. Men nu är det dags att dessa också får ytterligare förutsättningar för att göra sitt jobb på ett så bra sätt som möjligt. För Skånes bästa.

Patrik Holmberg, (C), ledamot regionfullmäktige och regionkandidat från Trelleborg

Annette Linander, (C), regionråd och regionkandidat

Birte Sandberg, (C), regionråd och regionkandidat

Annons
Annons
Annons
Annons