”Personalen inom äldreomsorgen får betala priset för styrets prioriteringar”

Under det senaste nämndsmötet för socialnämnden den 17 maj behandlades Delårsrapport 1. Tyvärr är det en dyster rapport som visar på ett förväntat underskott i nämnden på 13 miljoner kronor.
Publicerad 23 maj 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi socialdemokrater anser att det nuvarande och förra mandatperiodens styre bär ett enormt stort ansvar för att budgetresultatet ser ut som det gör, skriver Mattias Flisborn, Anitha Lata, Jonny Nilsson och Ann-Sofie Hansson (S).
Vi socialdemokrater anser att det nuvarande och förra mandatperiodens styre bär ett enormt stort ansvar för att budgetresultatet ser ut som det gör, skriver Mattias Flisborn, Anitha Lata, Jonny Nilsson och Ann-Sofie Hansson (S).Foto: NILS JAKOBSSON

Enligt rapporten är anledningen till obalansen i budgeten ökad inflation, ökade volymer inom personlig assistans, brist på guppboendeplatser i kommunen vilket bidrar till externa placeringar och därmed en högre kostnad samt uteblivna statsbidrag från den moderatledda regeringen i Stockholm.

Då rapporten visar en budget i obalans så är förvaltningen tvingad att ta fram en åtgärdsplan.

Vi socialdemokrater anser att det nuvarande och förra mandatperiodens styre bär ett enormt stort ansvar för att budgetresultatet ser ut som det gör. Man valde att prioritera skattesänkningar förra mandatperioden som motsvarar 22 miljoner kronor för 2023. Pengar som i dag hade behövts i den kommunala verksamheten. Man väljer årligen att stötta Internationella engelska skolan med upp till 4 miljoner kronor, pengar som hade behövts i den kommunala verksamheten i dag. När både vi och resten av kommunens invånare dessutom ser vilken framtid vi går till mötes så väljer styret, utan någon som helst fingertoppskänsla att prioritera sina egna arvoden i de kommunala nämnderna och bolagen och höjer dessa till rekordhöjder, pengar som hade behövts inom den kommunala verksamheten i dag. När nu styret valt att prioritera som man gjort i kommunen får personalen inom äldreomsorgen betala priset.

Nu är det ”schemaoptimering” och övervakning av våra äldre med kameror som gäller, allt för att spara pengar inom verksamheten. Styret i kommunen pratar samtidigt om att man behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna locka till sig personal. Pratar man med ”kluven tunga?”

”Nu är det ”schemaoptimering” och övervakning av våra äldre med kameror som gäller, allt för att spara pengar inom verksamheten.”
Mattias Flisborn, Anitha Lata, Jonny Nilsson och Ann-Sofie Hansson (S)

Vi socialdemokrater tror inte detta är rätt väg att gå. Vi tror inte kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare om man hela tiden skall ”effektivisera” och att de som finns på golvet skall springa mer. Vi socialdemokrater tror inte en kamera kan ersätta den mänskliga kontakten mellan vårdpersonalen och brukaren. Att hushålla med kommuninvånarnas pengar är viktigt men att spara så det drabbar verksamheterna menar vi är fel väg att gå.

Vi socialdemokrater yrkade precis som övriga oppositionspartier i nämnden avslag på den framtagna handlingsplanen. När man prioriterar egna arvoden, privata skolkoncerner eller för den delen skattesänkningar, då anser vi att man har fel prioriteringar för ögonen. Skall en handlingsplan plockas fram så får man börja i rätt ända, det är politiskt ledarskap.

Vi socialdemokrater tror på ett annat ledarskap, ett ledarskap som sätter kommunens invånare i främst rummet. Vi socialdemokrater är beredda att ta över det politiska ledarskapet, i dag, i morgon eller senast vid valet 2026.

Mattias Flisborn, Anitha Lata, Jonny Nilsson och Ann-Sofie Hansson, Socialdemokraterna i socialnämnden