Annons

Pausa förändringen av Visit Trelleborg

Trelleborg, som en del av Sydkusten och Söderslätt, är på god väg att bli en attraktiv och självklar destination i södra Sverige. Här finns havet och kusten, den lantliga idyllen, de charmiga byarna, många mysiga och unika besöksmål, den sydligaste udden och ett fantastiskt värdskap!
Publicerad 7 december 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hotell Dannegårdens restaurang är ett av Centerpartiets exempel på aktörer som sätter Trelleborg på kartan.
Hotell Dannegårdens restaurang är ett av Centerpartiets exempel på aktörer som sätter Trelleborg på kartan.Foto: Tomas Nyberg

Det har de senaste åren inom AB Visit Trelleborg gjorts ett mycket gott arbete, med VD Maarja Edman i spetsen. Vi anser att det är av yttersta vikt att detta arbete får fortsatt hög prioritet inom kommunens organisation. Vi tänker på arbetet med att utveckla turismen, till exempel med att lyfta Trelleborg som besöksmål året runt, partnerskap med besöksnäringen, skapandet av Stiftelsen Smygehuk och samverkan med Visit Skåne. Till exempel i projektet ”Spela roll”, som syftar till att skapa en hållbar utveckling med turismen som verktyg.

Dessa verksamheter behöver få fortsätta att utvecklas liksom att Trelleborg ska möta framtiden med byggandet av Sjöstaden, en växande evenemangs- och mötesindustri med mera.

Annons

Med en stärkt och hållbar turism och en livaktig besöksnäring skapas goda förutsättningar för att göra vår plats bättre för alla, invånare, besökare, nya invånare och inte minst, naturen.

Besöksnäringen, som till största del består av mindre företag på landsbygden, bidrar med arbetstillfällen och skatteintäkter. Enbart hotellen inom kommunen bidrog 2022 med 161 754 gästnätter, många av företagen har dessutom ett stort fokus på miljö- och hållbarhetsarbete.

Ytterligare en anledning att vara glad åt besöksnäringsföretagen är att de sällan flyttar sin verksamhet från kommunen, då den är sprungen ur platsen där man verkar.

Några av alla de aktörer och företag som är med och sätter Trelleborg på kartan är:

• Smygehuk Lighthouse hostel som nyligen fick Nyföretagarcentrum Öresunds pris ”Årets nyföretagare”.

• Jordberga gård, med blnd annat besöksnäringsverksamhet, som fick ta emot Trelleborgs kommuns näringslivspris.

• Goda livet på landet, en ”handelsklubb” för lantliga verksamheter med 24 anslutna företag, inom och utanför kommunen

• Restaurang Strandgatan 32 by Dannegården, som blev tvåa när Magasinet Skånes läsare röstade fram Skånes bästa julbord

• Uniformsmuseet i Klagstorp, som kvalat in som en av 5 ”Årets läsarfavorit 2022” för Magasinet Skåne.

Att vi lyfter dessa frågor just nu beror på att det inom kommunen pågår en översyn över hur AB Visit Trelleborgs arbete ska organiseras framåt. Det vi sett är en hastigt framtagen utredning som riskerar att ej se till helheten och därmed tappa bort delar som bidrar till det vi beskrivit ovan. Vi ser också att man riskerar att tappa både fart och värdefull kompetens.

Annons

Vi tycker att det skulle vara värdefullt att man pausar den pågående processen för att ta in fler alternativ och synpunkter. Att man lyssnar på vad näringen och andra spelare, både inom och utanför kommunen (som är verksamma med att utveckla destinationen) anser. Att man ser till alla olika delar och att man ej glömmer fortsatt utveckling av näringslivet. Det är viktigt att man genomför en ordentlig utredning som till sin början är så bred som möjligt så man på allvar utreder både fortsatt bolagsdrift och förvaltningsdrift så alla för- och nackdelar finns på bordet när beslut tas.

Vi i Centerpartiet vill att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv i alla delar av kommunen.

Lokalbefolkning och besökare verkar i samklang och är alla i behov av en god infrastruktur såsom kollektivtrafik, mobilnät, öppna mataffärer och en fin natur.

Besöksnäringen är idag, enligt Visita, den snabbast växande näringen i Sverige. Utvecklingen av besöksnäringen och en hållbar tillväxt går hand i hand. I Trelleborg är vi på god väg men det finns mycket kvar att göra – låt oss göra det!

Anna Wild och Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons