Annons

”Oron för fängelsebygget är befogad”

Medan flera städer stänger sina fängelser i centrum väljer Trelleborgs kommun att lägga Sveriges hittills största fängelse till ytan, på mark nära såväl skola som bostäder. Givetvis skapar detta oro och en otrygghet hos många av Trelleborgs kommuninvånare. En oro som är befogad.
Publicerad 27 april 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fängelset ska byggas på Sveriges bästa jordbruksmark och kommer till ytan att vara nästan 50 ha, lika stort som Pildammsparken i Malmö eller Skegrie by, skriver tre representanter för Vårt Söderslätt.Foto: Tomas Nyberg

Vi vet att svenska hamnar är ett av naven i Europa för kokainsmuggling och Sverige är det fjärde största tilltänkta mottagarlandet efter Belgien, Nederländerna och Tyskland. Beslagen av narkotika i Sverige är större än någonsin. Enligt grova beräkningar från polisen förs varje år omkring 100–150 ton narkotika in i Sverige. 822 kg beslagtogs under 2022 (Sydsvenskan 230417)

Att placera ett stort fängelse i en hamnstad som Trelleborg, med allt vad det innebär av tillgång till narkotika och nära förbindelser till Tyskland och Danmark, är i alltigenom ett ogenomtänkt beslut. Många kriminella ledare avtjänar i dag långa fängelsestraff och har behov av sina försörjningsled och lojala medlemmar. Kriminella gäng etablerar sig därför på orter där det finns fängelser. Ett talande exempel är Härnösand, en av de småstäder som har den högsta andelen våldsbrott per invånare (SKR, MSB dec 2021) och där polisen under flera år försökt stävja brottsligheten och de kriminella nätverken (operation Triss).

Annons

Risken för flykt ökar med transporter och längre strafftider. Under de senaste tre månaderna har det skett två fritagningar i samband med transporter. Med Sveriges största fängelse och häkte i Trelleborgs kommun kommer det att bli åtskilliga fångtransporter på våra vägar.

I Kriminalvårdens årsrapport för 2022 konstaterar man bland annat att intagna från den organiserade brottsligheten blir fler och flyttas ut till fängelser med lägre säkerhetsklass för att frigöra platser i de högre. Tillsammans med de brottslingar som är dömda till sluten psykiatrisk vård och intagna på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, kan vi konstatera att de grövsta brottslingarna i Sverige så småningom kommer att hamna i vår kommun. Frågan är var man bosätter sig efter strafftiden. Kanske blir det i Trelleborg som har mycket nybyggnation på gång.

”Frågan är var man bosätter sig efter strafftiden. Kanske blir det i Trelleborg som har mycket nybyggnation på gång.”
Kya Aall Flood, Cecilia Andersson och Emelie Lindsjö, Vårt Söderslätt

Det finns ett akut behov av mer personal till kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Kriminalvården beräknar att man behöver anställa cirka 300 personer till det planerade fängelset i Trelleborg. Med största sannolikhet kommer man att konkurrera med kommunen och Regionen (Rättspsykiatriskt centrum) om samma vårdpersonal.

Fängelset ska byggas på Sveriges bästa jordbruksmark och kommer till ytan att vara nästan 50 ha, lika stort som Pildammsparken i Malmö eller Skegrie by. Kommunens turism- och besöksnäring kommer att påverkas på ett sätt som vi i dagsläget inte förstår vidden av och vi riskerar tappa mycket eller allt som förknippas med en attraktiv boendekommun.

I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdefull när globala klimatförändringar minskar tillgången på jordbruksmark i många länder. Lagstiftningen är tydlig, jordbruksmark är av nationell betydelse och får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och det saknas alternativ. Kristianstad är en av de städer i Skåne som erbjuder platser, vilket skulle innebära att jordbruksmarken bevaras samtidigt som kriminalvårdens behov blir tillgodosedda. En lösning som Vårt Söderslätt förespråkar.

Tyvärr finns en politisk majoritet för att bygga Sveriges största fängelse mindre än 1 000 meter från villakvarter och skolor. En majoritet som inte bara vill låsa in kriminella i Trelleborg utan redan låst in sig själva i ett förödande beslut.

Kya Aall Flood, Cecilia Andersson och Emelie Lindsjö, Vårt Söderslätt

Annons
Annons
Annons
Annons