Annons

Oppositionen exkluderas

Som en följd av socialnämndens historiska underskott på nästan 43 miljoner kronor har socialförvaltningen tagit fram en åtgärdsplan i arbetet med att få budgeten i balans.
Publicerad 13 mars 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att förhindras från att ta del av en viktig handling i god tid innan sammanträdet försvårar/omöjliggör för oppositionen att förbereda sig ordentligt och analysera förslagen, skriver Vårt Söderslätts representanter i socialnämnden.
Att förhindras från att ta del av en viktig handling i god tid innan sammanträdet försvårar/omöjliggör för oppositionen att förbereda sig ordentligt och analysera förslagen, skriver Vårt Söderslätts representanter i socialnämnden.Foto: JESSICA GOW / TT

Ett underskott som kostade förvaltningschefen hennes arbete medan ordförande frånsade sig allt ansvar. Detta trots att delårsrapporten visade att det var skarpt läge och viktigt att ha kontroll på ekonomin.

Vid socialnämndens presidiemöte i förra veckan fick oppositionen information om att den aktuella åtgärdsplanen inte skulle presenteras förrän vid socialnämndens sammanträde och alltså inte skickas ut tillsammans med övriga handlingar som sig bör. Att förhindras från att ta del av en viktig handling i god tid innan sammanträdet försvårar/omöjliggör för oppositionen att förbereda sig ordentligt och analysera förslagen. Det blir svårt att bidra till en konstruktiv debatt och fatta bra beslut. Att försöka utestänga oppositionen tyder på bristande respekt för demokratiska principer. Ett mycket lämpligt ärende för demokratikommunalrådet att hantera i den nyligen tillsatta demokratiberedningen.

”Att försöka utestänga oppositionen tyder på bristande respekt för demokratiska principer.”
Kya Aall Flood och Cecilia Andersson (VS)
Annons

Vårt Söderslätt efterlyser ett nytt ledarskap som inte undanhåller information, tar ansvar för ekonomin, samt följer de demokratiska principerna.

Kya Aall Flood och Cecilia Andersson, för Vårt Söderslätt i socialnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons