Annons

Oacceptabelt att områden är satta på undantag från digitaliseringen

Coronapandemin har gjort det tydligare än någonsin tidigare. Tillgången till ett fungerade internet har sedan digitaliseringens genomslag varit en förutsättning för att kunna bo och verka, men nu med distansarbete och rekommendationer mot fysiska kontakter är det nästintill omöjligt utan bredband. För Centerpartiet är det självklart att bredbandsutbyggnaden måste gå snabbare.
Publicerad 17 februari 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det går inte att jobba hemifrån om man inte vet om man kommer att kunna vara med i videokonferensen eller inte, konstaterar skribenterna.
Det går inte att jobba hemifrån om man inte vet om man kommer att kunna vara med i videokonferensen eller inte, konstaterar skribenterna.Foto: Jessica Gow/TT

Tillgången till bredband skiljer sig stort över Skåne. I hälften av Skånes kommuner har mindre än 75 procent av hushållen tillgång till fiber. Endast två kommuner kommer upp i målsättningen om 95 procents anslutning av hushållen. Tittar man på arbetsställenas del ser det mycket värre ut. Ur ett IT-infrastrukturperspektiv är det oroväckande.

Skåne är redan på efterkälken och ligger under rikssnittet. Dessutom finns det oroande vita fläckar, områden med fastigheter som riskerar att inte bli anslutna med fiber på grund av svårt terräng eller långa avstånd mellan husen. Det är oacceptabelt att det finns områden som 2021 är satta på undantag från digitaliseringen.

”Det är oacceptabelt att det finns områden som 2021 är satta på undantag från digitaliseringen.”
Annette Linander (C) och Patrik Holmberg (C)
Annons

Det är viktigt att uppkopplingen är pålitlig, säker och tillräckligt snabb. Det går inte att jobba hemifrån om man inte vet om man kommer att kunna vara med i videokonferensen eller inte. Om det är osäkert ifall e-posten kommer fram. Inte heller går det att ta del av den digitala vård som alltmer tillhandahålls, inte minst nu i pandemitider.

Både nationellt och regionalt driver Centerpartiet på för satsningar på IT-infrastruktur där fiber är en viktig del. Tillsammans med Allians för Skåne finns kontinuerliga uppdrag i regionens budget att öka tillgången till bredband. Det är viktigt för att minska avstånd, möjliggöra fler digitala vårdbesök och förbättra livskvaliteten. Satsningar på IT-infrastruktur är också avgörande för ett robust internet som fungerar vid kriser. Det funkar inte att cirka 44 000 byggnader utanför tätort fortfarande är ofibrerade i Skåne, varav cirka 23 000 ligger i vita fläckar.

Som om pandemin inte ökat det digitala utanförskapet tillräckligt, så har delar av det gamla kopparnätet börjat monteras ner och allt fler hänvisas till mobilnät eller fibernät. Det gör att larmet till hemtjänsten på vissa ställen riskerar att sluta fungera. För oss som centerpartister är det helt oacceptabelt.

Utan tillgång till fiber riskerar delar av Skåne att inte få ta del av digitaliseringens möjligheter. För Centerpartiet är det självklart att det ska gå att kunna bo och verka i hela Skåne. Det innebär fiber i hela Skåne.

Annette Linander (C), regionråd

Patrik Holmberg (C), gruppledare, Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons