Annons

Nu återstår bara en folkomröstning på initiativ från folket

Med tanke på hur stor inverkan ett av Sveriges största fängelser kommer att ha på vår kommuns utveckling borde alla trelleborgare få chans att säga sitt om saken – antingen i ett vanligt val eller i en folkomröstning.
Publicerad 13 januari 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fängelsefritt Trelleborg vill se en folkomröstning om fängelseetableringen.
Fängelsefritt Trelleborg vill se en folkomröstning om fängelseetableringen.Foto: Johan Nilsson/TT

Kommunfullmäktige har, på initiativ av Centern, fått ta ställning till en folkomröstning om fängelset. M, KD, S, SD och L avvisar förslaget. De kommunpolitiker som har sökt mandat att företräda kommuninvånarna vägrar att ge samma människor förtroendet att ta ställning i en av de viktigaste frågorna för kommunens framtida utveckling.

Under det gångna året har vi fått höra det ena mer saliggörande argumentet för fängelset efter det andra. Invändningarna viftas bort som om att det inte finns några problem med att etablera ett jättefängelse i vår kommun. Om nu politikerna i M, KD, S, SD och L är så övertygade om fängelsets förträfflighet skulle en folkomröstning enkelt gå deras väg. Därför blir det märkligt att de inte låter oss trelleborgare rösta om det.

Annons

Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att de faktiskt inte tror på sina egna argument – att de är rädda för att vi kommuninvånarna är av en annan uppfattning än de själva och därmed skulle säga nej till fängelset. Det kanske inte är så konstigt eftersom deras argumentation inte hänger samman. Ena dagen säger politikerna att fängelset inte är någon särskild stor fråga för att nästa dag säga att detta ska sätta Trelleborg på kartan. Hur ska fängelset kunna sätta vår kommun på kartan om det inte är en stor grej?

Det är som att dessa politiker inte tycker att vi trelleborgare kan bli betrodda med ett sådant ansvar? Att de på något sätt inte vill riskera att få ett nej från oss medborgare? I detta finns en större berättelse om Trelleborgs kommunpolitiker som går bortom fängelsefrågan. Inför valet 2022 finns inte bara de klassiska ideologiska skiljelinjerna mellan partierna. Nu tydliggörs hur de olika partierna ser på relationen mellan dem och oss väljare.

”Det är som att dessa politiker inte tycker att vi trelleborgare kan bli betrodda med ett sådant ansvar?”
Fängelsefritt Trelleborg

Det är inte längre trovärdigt att bara hänvisa till en majoritet bland ledamöter i kommunfullmäktige. Antalet individer som engagerat sig mot fängelset, antalet yttrande mot detaljplanen samt att etablerade partier föreslår en folkomröstning visar på att detta är en fråga som går bortom de traditionella politiska grupperingarna.

Vi i Fängelsefritt Trelleborg har låtit de sedvanliga demokratiska processerna ha sin gång. På så sätt har alternativen blivit väldigt tydliga. Å ena sidan finns partier (M, KD, S, SD och L) som inte vill ge oss kommuninvånare förtroende att avgöra frågan om fängelset – partier som vill företräda oss men inte ge oss makt att påverka. Å andra sidan C, MP och VS (Vårt Söderslätt) som inte bara tycker att fängelseförslaget i dess nuvarande form bör röstas ner, de anser också att vi trelleborgare borde få avgöra frågan i en folkomröstning.

En folkomröstning på kommunal nivå kan komma till stånd på två sätt – antingen genom att kommunfullmäktige tar beslut om saken efter att ett parti har lämnat förslag om detta eller genom det som kallas folkinitiativ. Om 10 procent eller fler av de röstberättigade i en kommun vill att det ska genomföras en folkomröstning ska det mycket till innan politikerna avfärdar detta.

Att vara för ett fängelse är en sak, att rösta emot att ett stort antal medborgare i kommunen vill göra sin röst hörd via folkomröstningar är en annan. I ett läge när kommunpolitikerna inte vågar möta oss väljare i en folkomröstning om fängelset blir det upp till var och en av oss invånare i kommunen att kräva att så sker ändå. När M, KD, S, SD och L nu har röstat ner förslaget från Centern återstår således bara en folkomröstning på initiativ från folket.

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Anna Gunnesson Björk, Magnus Andersson, Stefan Lindgren och Cecilia Andersson, för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons