Annons

Nu ageras och levereras det – äntligen

Svar till Socialdemokraterna (den 28 juni).
Publicerad 8 juli 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kanske är det värt att påminna hela kommunen om att det var under socialdemokratiskt styre som beslut om flytt av hamnen kom till, skriver Ann Kajson Carlqvist (M).
Kanske är det värt att påminna hela kommunen om att det var under socialdemokratiskt styre som beslut om flytt av hamnen kom till, skriver Ann Kajson Carlqvist (M).Foto: Tomas Nyberg

Att genomföra beslut tagna av fullmäktige är inte samma sak som att inte lyssna. Låt oss vara tydliga – att vara beslutsmässig och konsekvent och följa demokratins spelregler är alltså inte samma sak som att inte lyssna av principiella skäl.

Att läsa den debattartikel som Socialdemokraterna med många underskrifter skickat in för att åter igen debattera någon som är avgjort är däremot inget annat än en plågsam påminnelse om Socialdemokraternas ryggradslöshet i Trelleborg.

Annons

Socialdemokraterna säger sig stå för en östlig infart till hamnen men röstar ändå för en folkomröstning. De säger sig vara långsiktig men minns inte ens vad de själva har lagt för linje för bara några år sedan. De röstar för – för att sedan rösta emot.

Kommunfullmäktige har i en bred majoritet tagit frågan om ringvägen. Socialdemokraternas förslag om en ny dragning avseende Mellanköpinge presenterades (får man säga) rätt oseriöst endast något dygn innan det kommunfullmäktigemöte som var aktuellt. Helt utan underlag.

Dessvärre är detta inget nytt för Socialdemokraterna i Trelleborg,

Kanske är det värt att påminna hela kommunen om att det var under socialdemokratiskt styre som beslut om flytt av hamnen kom till. Och att det dåvarande styret inte ens förstod att man lät hamnen påbörja flytten utan att kommunicera med Trafikverket. Detta är ju en av anledningarna till att kommunikationen med Trafikverket har varit så besvärligt – fram till denna mandatperiod.

Man måste fråga sig var Socialdemokraternas känsla för ansvarstagande finns. De säger sig vara långsiktiga men detta finns det få tagbara handlingar på.

”Man måste fråga sig var Socialdemokraternas känsla för ansvarstagande finns.”
Ann Kajson Carlqvist (M)

I texten lyfter man också fram avsaknad av dialog och liten transparens som ett problem i politiken i kommunen.

När man sitter i styret skall man genomföra de beslut som tas i kommunfullmäktige. Till detta behövs ingen transparens. Man bör inte lägga mer tid och kraft på att pröva frågor som redan är avgjorda. Att inte leverera på beslut är ett mönster som Trelleborgs kommun har lämnat med detta styre. Nu ageras och levereras det – äntligen.

Kommunen har en god struktur på både möten och i arbetsgrupper, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Moderaterna tror inte att kommuninvånarna vill ha eller är betjänta av att lägga fem år på ett alternativ för att sedan kasta pengar och tid i sjön för att lägga ytterligare fem år på ett nytt alternativ.

Vi i styret vill att demokratin skall stå stark och att kommunfullmäktiges beslut skall genomföras.

Ann Kajson Carlqvist (M), kommunstyrelsens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons