Annons

Nej till kustnära vindkraft

Svar till Rädda Sydkusten (den 30 juli):
Trelleborg • Publicerad 18 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vindkraftverk i Öresund.
Vindkraftverk i Öresund.Foto: Paul Kleiven

Vi ser idag en allt hårdare retorik från de som vill ha kustnära vindkraftverk.

Kristdemokraterna Trelleborg, med Erik Lundström i spetsen, har från början varit väldigt tydliga med vår ståndpunkt gällande kustnära vindkraft. Ett tydligt nej!

Annons

Detta är inget som ett val förändrar. Kusten vi har att förvalta är unik och ska bevaras som en del av det arbete vi gör, för att utveckla Trelleborgs kommun som ett destinationsmål för ”året runt”-turism. Vi ser med glädje att kommunen utvecklats under dessa år vi suttit med i styret.

Däremot så ställer vi oss bakom en etablering ute till havs och vi vill även främja andra energikällor. Vindkraft löser inte vår stora energikris, men det är en del av lösningen.

Vi kristdemokrater i Trelleborg ser en vinst i att utveckla kärnkraften, både i nyetableringar av stora kärnkraftverk likt de som Socialdemokraterna stängt ner, men vi vill också satsa på små kärnkraftverk av typen SMR.

Utöver detta så är en utbyggnad av solenergi en del av lösningen. Tyvärr är det så att det tar tid att ändra riktning på ett så omfattande arbete som det som socialdemokrater och deras allierade verkställt genom att lägga ner fungerande kärnkraft.

Vi skåningar har inga forsar som förser oss med energi och vi kan förstå att det kan vara frestande att falla för eventuella kommunala vinster för de som satsar på kustnära vindkraft. Men låt oss först få ordning på etableringen ute till havs. Låt de som äger mark få lov att anlägga vindkraftverk på sin mark, låt oss utveckla biogasanläggningar som vi redan har i vår kommun.

Vi kristdemokrater vill även underlätta för de markägare som vill skapa solcellsparker och kanske ha djur som betar på samma yta. Vi har påbörjat en energiomställningsresa, men att starta med kustnära vindkraft längs kusten genom Trelleborgs kommun är inte rätt väg att gå, anser vi i Kristdemokraterna Trelleborg.

Kristdemokraterna Trelleborg genom ordförande Mikael Rinholt

Annons
Annons
Annons
Annons